Metsälehti Makasiini 6/2019

Julkaisupäivä:

Syyskuun Metsälehti Makasiinissa paneudumme puukauppaan. Puunhintakyselymme kertoo, missä on tänä vuonna maksettu havutukista eniten. Lisäksi annamme vinkit puukaupan tekoon ja listaamme puunostajat metsänhoitoyhdistyksittäin. Metsänhoidossa keskitytään ennakkoraivaukseen. Metsänomistaja Susan Elo puolestaan kertoo, mitä puistaan tekee.