Metsäalan asiantuntija-operaatioesimies

Etsimme emoyhtiö Metsäkonepalvelu Oy palvelukseen OPERAATIOESIMIESTÄ Hämeenlinnaan.

Operaatioesimiehenä toimit osana operaatiotiimiä yhdessä muiden operaatioesimiesten kanssa. Operaatioesimiehet raportoivat yhtiön toimitusjohtajalle.

Operaatioesimiehen tehtäviin kuuluu asiakkuuksien hallinta, korjuunohjaus sekä metsäkoneenkuljettajien työnjohto. Jokainen operaatioesimies saa vastattavakseen oman tiimin jonka lähiesimiehenä hän toimii. Työstä suurin osa korjuunohjaukseen liittyvää toimistotyötä, mutta työ sisältää myös maastotyötä. Työkaluina tehtävässä ovat puhelin, sähköposti, Office-ohjelmistot sekä konevalmistajien ja asiakasyhtiöiden tietojärjestelmät.

Varsinainen työpaikka on Metsäkonepalvelu Oy:n toimisto Hämeenlinnassa, mutta työssä tarvitaan jonkun verran myös matkustusvalmiutta Etelä-Suomen alueella. Lähinnä päivämatkoja metsätyömaille tai asiakastapaamisiin.

Palkkaus sopimuksen mukaan. Työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva. Noudatettava työehtosopimus on METSÄ-METO-TES. Työ alkaa sopimuksen mukaan syksyllä 2019.

Työtehtävissä menestyminen edellyttää:
– ongelmanratkaisu- ja paineensietokykyä
– johtamistaitoja
– viestintätaitoja

Odotamme hakijoita:
– soveltuvaa koulutusta (insinööri AMK tai vastaavat tiedot ja taidot)
– kokemusta metsäalalta ja puunhankintaketjusta
– tietojenkäsittelytaitoja (Office-ohjelmat, sähköposti)
– halua kehittyä metsäalan ammattilaisena
– vähintään B-luokan ajokortti (henkilöauto)

Tarjoamme:
– itsenäisen ja vastuullisen toimenkuvan
– kilpailukykyisen palkkauksen ja edut
– mahdollisuuden osallistua yhtiön kehitystyöhön

Haku & tietosuoja
Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen timo.tolppa@mkpd.fi perjantaihin 23.8.2019 mennessä.

Hakemukset säilytetään salasanasuojatulla sähköpostitilillä tai tulostettuna lukittavassa arkistokaapissa joihin on pääsy ainoastaan toimitusjohtajalla. Pyydämme ottamaan hakemuksissa huomioon, että toimitusjohtaja voi esitellä hakemuksen tietoja valintaprosessiin osallistuville. Hakemuksia tai niiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötunnusta tai kotiosoitetta ei ole tarpeen liittää hakemukseen. Tarpeellisia tietoja ovat nimi, puhelinnumero, asuinpaikkakunta sekä sähköpostiosoite. Liitä myös hakemukseesi tietoa kauanko hakemusta saa säilyttää. Hakemukset, joista tieto puuttuu, hävitetään valintaprosessin jälkeen.

Lisätietoja antaa

Timo Tolppa
timo.tolppa@mkpd.fi
0400-574779