Metsäasiakasvastaava / Skogskundansvarig

Haemme nyt metsäasiakasvastaavaa Seinäjoen metsäasiakasyksikköön toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Toimipaikkasi sijainti on Vaasa.

Mitä teet

Metsäasiakasvastaavana ammattitaitosi koostuu osto- ja myyntitaidoista, kokonaisvaltaisesta asiakkuuden hoitamisesta sekä työssä tarvittavien työkalujen hallinnasta. Sinulla on kiinnostusta ja kyvykkyyttä ratkaista asiakkaan metsäomaisuuden hoitoon liittyviä tarpeita. Hyödynnät henkilökohtaisia vahvuuksiasi asiakasrajapinnassa, joita tuet digitaalisia työvälineitä käyttäen. Asiakkaalle näyttäydyt luotettavana yhteistyökumppanina ja asiantuntijana, joka pitää ammattitaitonsa ajan tasalla. Toimit suunnitelmallisesti ja ennakoiden asiakaslupauksien täyttämiseksi.

Kuka olet

Edellytämme sinulta vähintään metsäalan ammattikorkeakoulutasoista tutkintoa (metsätalousinsinööri) sekä kykyä verkostoitua eri sidosryhmien kanssa. Asiakaspalveluhenkisyys ja asiakaspalvelutaidot ovat ehdoton edellytys työn menestykselliselle hoitamiselle. Edellytämme lisäksi aikaisempaa kokemusta puukaupasta ja palveluiden myynnistä sekä maastotyöstä. Kokemus markkinoinnista lasketaan eduksesi.

Näiden lisäksi odotamme sinulta hyvää ruotsin, suomen ja englannin kielen taitoa, matkustusvalmiutta, hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen toimintaan.

Mitä UPM tarjoaa sinulle

-Mielekäs työ: Olemme ylpeitä siitä mitä teemme. Työssämme korostuu korkea osaaminen, laatu ja arvojemme mukainen toiminta.

-Työstään innostuneet ja motivoituneet tiimit: Työntekijämme ovat alansa todellisia ammattilaisia. Olemme monimuotoinen ja kansainvälinen organisaatio, joka toimii yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

-Kehitysmahdollisuudet: Meillä voit vahvistaa osaamistasi jatkuvasti. Tuemme kehittymistäsi urasi jokaisessa vaiheessa.

-Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä: Yhteiset eettiset periaatteemme kattavat niin ihmisistä kuin ympäristöstäkin huolehtimisen. Jatkuvana tavoitteenamme on kestävämpi tulevaisuus.

Lisätiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa metsäasiakaspäällikkö Kimmo Kivistö, kimmo.kivisto@upm.com tai puh. +358406483890.

Haethan tehtävään oheisen linkin kautta viimeistään 29.08.2021.

https://upm.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vaasa/Metsasiakasvastaava_NB6012813

Käymme hakemuksia läpi jo hakuaikana, joten jätäthän hakemuksesi mahdollisimman pian.

Rekrytointijärjestelmään liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä HR-palvelukeskukseen: careers@upm.com tai puh. +358204146600.

UPM:n työpaikkoihin valittaville henkilöille suoritetaan turvallisuusselvitys yhtiön rekrytointiohjeen ja turvallisuusselvityslain 726/2014 mukaisesti.

UPM on tupakoimaton työpaikka.

UPM Metsä hankkii puuraaka-aineen UPM:n tuotantolaitoksille Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Suuri osa puusta hankitaan suomalaisilta yksityismetsänomistajilta. Puukaupan lisäksi tarjoamme metsänomistajille laajan valikoiman metsäomaisuuden hoitoon ja metsän omistamiseen liittyviä palveluja. Haluamme ylläpitää metsien hyvinvointia ja auttaa asiakkaitamme tekemään oikeat ratkaisut metsänhoidossa ja metsänuudistamisessa. www.upmmetsa.fi

​Seuraa UPM Metsää Twitter | Facebook | YouTube | Instagram

*********

Vi söker nu en skogskundansvarig till skogskundenheten i Seinäjoki för en tillsvidareanställning. Ditt verksamhetsställe är Vasa.

Vad du gör

Som skogskundansvarig består din yrkeskunskap av köp- och säljfärdigheter, övergripande skötsel av kundkontakten samt förmåga att använda de verktyg som behövs i arbetet. Du har vilja och skicklighet att lösa kundens behov som gäller skötsel av skogsegendom. Du utnyttjar dina personliga styrkor i kundarbetet och tar stöd av digitala arbetsredskap. Mot kunden uppträder du som en tillförlitlig samarbetspartner och en expert som har den senaste yrkeskunskapen. Du arbetar systematiskt och proaktivt för att uppfylla kundlöftena.

Vem du är

Vi förutsätter att du har minst examen på yrkeshögskolenivå inom skogsbranschen (skogsbruksingenjör) samt förmåga att nätverka med olika intressentgrupper. Kundserviceanda och kundservicefärdigheter är en ovillkorlig förutsättning för att arbetet ska kunna skötas framgångsrikt. Vi förutsätter också tidigare erfarenhet av virkeshandel och försäljning av tjänster samt terrängarbete. Erfarenhet av marknadsföring räknas som merit.

Förutom dessa faktorer förväntar vi oss goda färdigheter i svenska, finska och engelska, villighet att resa, goda kommunikationsfärdigheter och sociala färdigheter samt förmåga att arbeta självständigt.

Vad UPM erbjuder dig

-Ett givande arbete: Vi är stolta över det vi gör. I vårt arbete betonas hög kompetens, kvalitet och arbete som följer våra värderingar.

-Motiverade team som är entusiastiska för sitt arbete: Våra anställda är verkliga experter i sin bransch. Vi är en mångsidig och internationell organisation som arbetar tillsammans för att nå de gemensamma målen.

-Utvecklingsmöjligheter: Hos oss kan du kontinuerligt utveckla ditt kunnande. Vi stöder din utveckling i varje skede av din karriär.

-Ansvar för människorna och miljön: Våra gemensamma etiska principer omfattar omsorg både om människorna och miljön. Vårt kontinuerliga mål är en hållbarare framtid.

Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter om arbetsuppgiften ges av skogskundchef Kimmo Kivistö, kimmo.kivisto@upm.com eller tfn +358406483890.

Sök uppgiften via länken nedan senast den 29 augusti 2021.

https://upm.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vaasa/Metsasiakasvastaava_NB6012813

Eftersom vi går i genom ansökningarna medan ansökningstiden ännu pågår ber vi dig lämna in din ansökan så fort som möjligt.

Om du har frågor som gäller rekryteringssystemet ska du kontakta careers@upm.com eller tfn +358204146600.

En säkerhetsutredning i enlighet med bolagets rekryteringsanvisning och säkerhetsutredningslagen 726/2014 görs av de personer som anställs av UPM.

UPM är en rökfri arbetsplats.

UPM Skog skaffar träråmaterial till UPM:s produktionsanläggningar i Finland, Ryssland och Baltikum. En stor del av virket köps av finländska enskilda skogsägare. Förutom virkeshandel tillhandahåller vi ett stort utbud av skogsägartjänster som gäller skötsel av skogsegendom och skogsinnehav. Vi vill säkerställa att skogarna mår bra samt hjälpa våra kunder att hitta de rätta lösningarna i fråga om skogsvård och skogsförnyelse. www.upmskog.fi

Följ UPM Skog Twitter | Facebook | YouTube | Instagram

Työnantajan kuvaus

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

*****

Vi erbjuder förnybara och ansvarsfulla lösningar och innovativa framtida alternativ till fossila ekonomilösningar inom sex affärsområden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers och UPM Plywood. Som industriföregångare inom hållbarhet har vi undertecknat FN:s 1,5 graders klimatförbindelse och våra målsättningar samt åtgärder för att dämpa klimatförändringen är baserade på vetenskaplig forskning. Vårt bolag sysselsätter omkring 18 000 personer och vår årsomsättning är cirka 8,6 miljarder euro. UPM aktierna är noterade på Helsingforsbörsen. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi​

Följ UPM på Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Insta​gram | #UPM #biofore #beyondfossils​​

Lisätietoja antaa

https://upm.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vaasa/Metsasiakasvastaava_NB6012813