VIRKESINKÖPARE – Åland

Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med stort ansvar och utmanande arbetsuppgifter. Som virkesinköpare ska du motiveras av att göra affärer eftersom du har en viktig roll i råvaruanskaffningen. Arbetet innebär i huvudsak inköp av virke på rot och leverans, drivningsplanering, skoglig rådgivning samt utveckling av skogsavdelningen tillsammans med de övriga inköparna i teamet.

Du ska trivas med att ha tät kontakt med skogsägarna och entreprenörerna, vårda befintliga relationer och samtidigt självständigt skapa nya kontakter. Arbetet består av både fältarbete och administrativa uppgifter. Allt större del av arbetet med såväl rådgivning som kunddialog sker idag även via digitala kanaler.

För att du skall kunna bygga upp ett bra förtroende gentemot skogsägaren bör du ha en skoglig utbildning (som t.ex skogsbruksingenjör YH) och/eller några års skoglig yrkeserfarenhet. Du behöver trivas med att jobba strukturerat, administrativt och självständigt.

Tjänsten är heltid och tillsvidare.

Ansökan inklusive CV skickas till Oskar Qvarnström oskar.qvarnstrom@skogsindustrier.ax

Urval och intervjuer sker fortlöpande, vänta inte med din ansökan! Sista ansökningsdag är 14.3.2022.

Har du frågor? Kontakta då vår skogschef Oskar Qvarnström tel. 0457 3135361 eller vd Anders Mattsson tel. 040 8461428

Työnantajan kuvaus

Ålands Skogsindustrier Ab är att privatägt företag som bedriver förädling av skogsprodukter. Vi är ca 40 anställda och har en omsättning på ca 18 milj. euro. Under 2021 köpte vi in ca 277.000 m3 virke som vi huvudsakligen förädlade vid våra anläggningar i Godby och Önningeby på Åland. Våra huvudprodukter är sågade varor, råvaror till cellulosaindustrin och bioenergi. Våra huvudsakliga marknadsområden är Åland, övriga Finland, Sverige, Tyskland och Belgien.

Lisätietoja antaa

Skogschef Oskar Qvarnström
oskar.qvarnstrom@skogsindustrier.ax
0457 3135361