Sveaskog vähentää hakkuumääriä 45 prosenttia Norrbottenissa

Ruotsin valtion metsiä hoitava Sveaskog kuvailee päätöksen vaikutuksia metsäteollisuudelle vakaviksi.

Ruotsin valtion omistama ja valtion metsiä hoitava Sveaskog ilmoittaa vähentävänsä hakkuumääriään Norrbottenin maakunnassa Pohjois-Ruotsissa peräti 45 prosentilla.

Sveaskog perustelee päätöstä poronhoidon entistä suuremmalla huomioon ottamisella sekä lain ja FSC-sertifioinnin määräysten noudattamisella.

Sveaskog ilmoitti jo viime kesänä vähentävänsä hakkuumääriä noin 20 prosentilla. Tuolloin vaikutuksen arvioitiin olevan kuutioissa noin miljoona kuutiometriä. Nyt yhtiö ei kommentoinut kuutiomääriä, mutta aiemman tiedon valossa päätös tarkoittanee yli kahden miljoonan kuution vähennystä valtion metsien hakkuisiin Pohjois-Ruotsissa. Sveaskog kuvaileekin päätöksen vaikutuksia metsäteollisuudelle vakaviksi.

Ainakin Metsä Group on kertonut nojaavansa Kemin uuden sellutehtaan puuhuollossa osin Pohjois-Ruotsista hankittavaan puuhun, joten päätöksellä voidaan olettaa olevan vaikutuksia myös Suomen puuvirtoihin jatkossa.

Sveaskogin päätöksestä uutisoi skogsforum.se sivusto.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Upm