Tutkimus: Jatkuva kasvatus kannattaa korpikuusikoissa

Kunnostusojituksia ei tutkimuksen mukaan tarvita jatkuvassa kasvatuksessa, kun suometsään jätetään riittävästi puustoa.