Hirvituhojen ennakolta arviointiin kehitteillä laskentatyökalu

Yhteishanke lisää metsien sekapuustoisuutta ja tuhokestävyyttä.