Hirvituhojen ennakolta arviointiin kehitteillä laskentatyökalu

Yhteishanke lisää metsien sekapuustoisuutta ja tuhokestävyyttä.

Metsänhoito ja hirvieläinkantojen hallinta pyritään sovittamaan yhteen nykyistä paremmin uudella yhteistyöhankkeella.

Sorkka-hankkeessa kehitetään hirvikantatavoitteiden asettamisen tueksi uusi laskentatyökalu, jolla voi arvioida eri hirvimäärien vaikutusta alueen metsätuhoihin.

Metsä- ja riistatalouden ammattilaisille sekä metsänomistajille suunnataan verkkokoulutuksia ja seminaareja kertomaan tavoista, joilla hirvieläinten vahinkoriskiä voidaan pienentää.

Päivitettävät metsänhoidon suositukset tarjoavat metsänomistajille käytännön tietoa, miten hirvieläinten aiheuttamia metdsätuhoja voidaan vähentää metsänhoidolla.

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on myös lisätä metsien sekapuustoisuutta ja tuhokestävyyttä. Sekametsien osuuden lisääntyminen vahvistaa metsien hyvinvointia, monimuotoisuutta ja siten sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Hankkeesta vastaavat Tapio, Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus ja Suomen metsäkeskus. Se käynnistettiin elokuussa ja tulokset valmistuvat syksyllä 2023.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito