Koko maa

Koko maa | Etelä-Suomi | Keski-Suomi | Savo-Karjala | Kymi-Savo | Etelä-Pohjanmaa | Kainuu-Pohjanmaa | Lappi
  Pystykauppa Hankintakauppa
  Pääte-
hakkuu
Viikko 36
Pääte-
hakkuu
Viikko 37
Kasvatus-
hakkuu
Viikko 36
Kasvatus-
hakkuu
Viikko 37
Ensi-
harvennus
Viikko 36
Ensi-
harvennus
Viikko 37
Viikko 36 Viikko 37
Tukkipuu € / m3
Mänty 54,88 54,82 46,6 46,55 41,84 41,26 56,41 56,47
Kuusi 56,07 56 47,01 47,42 39,82 39,67 56,29 55,64
Koivu 42,92 42,67 36,23 36,44 33,54 - 45,6 45,97
Pikkutukki € / m3
Mänty 24,88 24,92 20,04 20,12 - - - -
Kuusi 24,35 24,58 19,92 20,19 - - - -
Kuitupuu € / m3
Mänty 17,51 17,38 14,61 14,66 11,51 11,39 27,75 27,79
Kuusi 18,18 18,05 15,11 15,02 10,92 11,07 29,59 28,91
Koivu 17,02 17,07 14,05 14,07 11,21 11,19 28,54 28,44
Puunhintalaskuri

Metsäntutkimuslaitoksen viikoittainen puun hintatilasto kattaa noin 83 prosenttia koko maan yksityismetsien teollisuuspuun kaupoista. Tilastoinnissa ovat mukana Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset. Viikkohinta on neljän viimeisen viikon ostomäärillä painotettu keskiarvo. Jos jonkin puutavaralajin hintaa ei ole saatavilla, niin taulukossa on viiva. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Puunhintalaskuri on apuväline oman leimikon puukauppahinnan arvioimiseen ja ostotarjousten vertaamiseen. Laskuriin syötetään leimikon kuutiomäärät puutavaralajeittain ja hakkuutavoittain. Puunhintalaskuri ehdottaa alueen tuoreinta keskihintaa, mutta laskurille voi myös antaa muun, esim. ostotarjouksessa olevan hinnan.

Metsäenergian hintaseuranta on Metsäenergia-sivulla.


Koko maa / Päätehakkuu / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Kasvatushakkuu / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Ensiharvennus / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Hankinta / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Päätehakkuu / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Kasvatushakkuu / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Ensiharvennus / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Hankinta / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Päätehakkuu / Kuitupuu

kaavio

Koko maa / Kasvatushakkuu / Kuitupuu

kaavio

Koko maa / Ensiharvennus / Kuitupuu

kaavio

Koko maa / Hankinta / Kuitupuu

kaavio

© Metsäkustannus Oy, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 Helsinki. Puh: 09-315 49 800, fax: 09-315 49 839, kartta