Koko maa

Koko maa | Etelä-Suomi | Keski-Suomi | Savo-Karjala | Kymi-Savo | Etelä-Pohjanmaa | Kainuu-Pohjanmaa | Lappi
  Pystykauppa Hankintakauppa
  Pääte-
hakkuu
Viikko 46
Pääte-
hakkuu
Viikko 47
Kasvatus-
hakkuu
Viikko 46
Kasvatus-
hakkuu
Viikko 47
Ensi-
harvennus
Viikko 46
Ensi-
harvennus
Viikko 47
Viikko 46 Viikko 47
Tukkipuu € / m3
Mänty 55,54 55,44 46,75 46,77 35,67 35,89 56,06 55,66
Kuusi 54,41 54,47 46,17 46,38 - - 54,8 54,5
Koivu 42,89 42,97 36,35 36,25 - - 45,92 45,92
Pikkutukki € / m3
Mänty 24,6 24,26 19,96 19,69 - - 33,81 33,9
Kuusi 24,17 24,02 19,7 20,29 - - - -
Kuitupuu € / m3
Mänty 17,19 17,16 14,51 14,4 10,9 10,98 27,78 27,79
Kuusi 17,91 17,92 14,73 14,84 10,76 10,64 29,41 29,37
Koivu 17,05 17,04 14,03 13,99 10,98 11,04 29,66 29,73
Puunhintalaskuri

Metsäntutkimuslaitoksen viikoittainen puun hintatilasto kattaa noin 83 prosenttia koko maan yksityismetsien teollisuuspuun kaupoista. Tilastoinnissa ovat mukana Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset. Viikkohinta on neljän viimeisen viikon ostomäärillä painotettu keskiarvo. Jos jonkin puutavaralajin hintaa ei ole saatavilla, niin taulukossa on viiva. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Puunhintalaskuri on apuväline oman leimikon puukauppahinnan arvioimiseen ja ostotarjousten vertaamiseen. Laskuriin syötetään leimikon kuutiomäärät puutavaralajeittain ja hakkuutavoittain. Puunhintalaskuri ehdottaa alueen tuoreinta keskihintaa, mutta laskurille voi myös antaa muun, esim. ostotarjouksessa olevan hinnan.

Metsäenergian hintaseuranta on Metsäenergia-sivulla.


Koko maa / Päätehakkuu / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Kasvatushakkuu / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Ensiharvennus / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Hankinta / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Päätehakkuu / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Kasvatushakkuu / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Ensiharvennus / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Hankinta / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Päätehakkuu / Kuitupuu

kaavio

Koko maa / Kasvatushakkuu / Kuitupuu

kaavio

Koko maa / Ensiharvennus / Kuitupuu

kaavio

Koko maa / Hankinta / Kuitupuu

kaavio

© Metsäkustannus Oy, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 Helsinki. Puh: 09-315 49 800, fax: 09-315 49 839, kartta