Koko maa

Koko maa | Etelä-Suomi | Keski-Suomi | Savo-Karjala | Kymi-Savo | Etelä-Pohjanmaa | Kainuu-Pohjanmaa | Lappi
  Pystykauppa Hankintakauppa
  Pääte-
hakkuu
Viikko 33
Pääte-
hakkuu
Viikko 34
Kasvatus-
hakkuu
Viikko 33
Kasvatus-
hakkuu
Viikko 34
Ensi-
harvennus
Viikko 33
Ensi-
harvennus
Viikko 34
Viikko 33 Viikko 34
Tukkipuu € / m3
Mänty 55,56 55,74 47,08 47,17 - - 56,77 57,22
Kuusi 55,06 55,12 46,44 46,53 - - 55,58 55,8
Koivu 43,16 43,25 37,16 37,08 - - 45,65 46,1
Pikkutukki € / m3
Mänty 25,24 24,97 20,7 20,42 - - 33,99 34,05
Kuusi 25,14 24,76 19,59 19,7 - - - -
Kuitupuu € / m3
Mänty 17,65 17,63 14,94 14,93 11,54 11,67 28 28,11
Kuusi 17,9 17,94 14,96 14,94 10,56 10,62 29,76 29,95
Koivu 17,19 17,29 14,43 14,52 11,74 11,56 28,93 29,09
Puunhintalaskuri

Metsäntutkimuslaitoksen viikoittainen puun hintatilasto kattaa noin 83 prosenttia koko maan yksityismetsien teollisuuspuun kaupoista. Tilastoinnissa ovat mukana Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset. Viikkohinta on neljän viimeisen viikon ostomäärillä painotettu keskiarvo. Jos jonkin puutavaralajin hintaa ei ole saatavilla, niin taulukossa on viiva. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Puunhintalaskuri on apuväline oman leimikon puukauppahinnan arvioimiseen ja ostotarjousten vertaamiseen. Laskuriin syötetään leimikon kuutiomäärät puutavaralajeittain ja hakkuutavoittain. Puunhintalaskuri ehdottaa alueen tuoreinta keskihintaa, mutta laskurille voi myös antaa muun, esim. ostotarjouksessa olevan hinnan.

Metsäenergian hintaseuranta on Metsäenergia-sivulla.


Koko maa / Päätehakkuu / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Kasvatushakkuu / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Ensiharvennus / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Hankinta / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Päätehakkuu / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Kasvatushakkuu / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Ensiharvennus / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Hankinta / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Päätehakkuu / Kuitupuu

kaavio

Koko maa / Kasvatushakkuu / Kuitupuu

kaavio

Koko maa / Ensiharvennus / Kuitupuu

kaavio

Koko maa / Hankinta / Kuitupuu

kaavio

© Metsäkustannus Oy, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 Helsinki. Puh: 09-315 49 800, fax: 09-315 49 839, kartta