Koko maa

Koko maa | Etelä-Suomi | Keski-Suomi | Savo-Karjala | Kymi-Savo | Etelä-Pohjanmaa | Kainuu-Pohjanmaa | Lappi
  Pystykauppa Hankintakauppa
  Pääte-
hakkuu
Viikko 41
Pääte-
hakkuu
Viikko 42
Kasvatus-
hakkuu
Viikko 41
Kasvatus-
hakkuu
Viikko 42
Ensi-
harvennus
Viikko 41
Ensi-
harvennus
Viikko 42
Viikko 41 Viikko 42
Tukkipuu € / m3
Mänty 55,07 55,21 46,57 46,68 38,56 38,9 55,96 56,11
Kuusi 56,35 56,37 47,92 47,68 38,45 39,13 56,05 56,1
Koivu 42,95 43,18 37,02 37,16 - 33,24 46,7 46,24
Pikkutukki € / m3
Mänty 24,67 24,79 20,09 20,11 - - - 33,49
Kuusi 24,9 24,69 20,51 20,35 - - - -
Kuitupuu € / m3
Mänty 17,17 17,28 14,55 14,58 11,47 11,22 28,05 28,03
Kuusi 18,14 18,14 15,16 15,15 10,79 10,87 29,54 29,58
Koivu 16,88 16,93 13,89 13,88 10,93 10,94 28,63 28,36
Puunhintalaskuri

Metsäntutkimuslaitoksen viikoittainen puun hintatilasto kattaa noin 83 prosenttia koko maan yksityismetsien teollisuuspuun kaupoista. Tilastoinnissa ovat mukana Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset. Viikkohinta on neljän viimeisen viikon ostomäärillä painotettu keskiarvo. Jos jonkin puutavaralajin hintaa ei ole saatavilla, niin taulukossa on viiva. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Puunhintalaskuri on apuväline oman leimikon puukauppahinnan arvioimiseen ja ostotarjousten vertaamiseen. Laskuriin syötetään leimikon kuutiomäärät puutavaralajeittain ja hakkuutavoittain. Puunhintalaskuri ehdottaa alueen tuoreinta keskihintaa, mutta laskurille voi myös antaa muun, esim. ostotarjouksessa olevan hinnan.

Metsäenergian hintaseuranta on Metsäenergia-sivulla.


Koko maa / Päätehakkuu / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Kasvatushakkuu / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Ensiharvennus / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Hankinta / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Päätehakkuu / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Kasvatushakkuu / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Ensiharvennus / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Hankinta / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Päätehakkuu / Kuitupuu

kaavio

Koko maa / Kasvatushakkuu / Kuitupuu

kaavio

Koko maa / Ensiharvennus / Kuitupuu

kaavio

Koko maa / Hankinta / Kuitupuu

kaavio

© Metsäkustannus Oy, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 Helsinki. Puh: 09-315 49 800, fax: 09-315 49 839, kartta