Koko maa

Koko maa | Etelä-Suomi | Keski-Suomi | Savo-Karjala | Kymi-Savo | Etelä-Pohjanmaa | Kainuu-Pohjanmaa | Lappi
  Pystykauppa Hankintakauppa
  Pääte-
hakkuu
Viikko 15
Pääte-
hakkuu
Viikko 16
Kasvatus-
hakkuu
Viikko 15
Kasvatus-
hakkuu
Viikko 16
Ensi-
harvennus
Viikko 15
Ensi-
harvennus
Viikko 16
Viikko 15 Viikko 16
Tukkipuu € / m3
Mänty 57,18 57,36 49,31 49,16 47,76 48,08 57,44 57,38
Kuusi 57 57,13 48,2 48,13 46,57 46,83 56,34 56,3
Koivu 42,7 42,91 36,42 36,33 33,73 33,97 45,93 46,12
Pikkutukki € / m3
Mänty 24,45 24,43 20,54 20,57 20,92 21,53 35,07 35,22
Kuusi 25,51 25,45 20,49 - - - 34,74 35,11
Kuitupuu € / m3
Mänty 17,61 17,62 14,65 14,55 14,66 14,77 29,1 29,15
Kuusi 18,46 18,57 14,92 14,88 14,69 14,88 30 29,96
Koivu 17,48 17,5 14,41 14,43 13,77 13,98 30,07 30,18
Puunhintalaskuri

Metsäntutkimuslaitoksen puunhintatilasto kattaa noin 90 prosenttia koko maan yksityismetsien teollisuuspuun kaupoista. Tilastoinnissa ovat mukana Metsäteollisuus ry sekä osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Viikkohinta on neljän viimeisen viikon ostomäärillä painotettu keskiarvo. Jos jonkin puutavaralajin hintaa ei ole saatavilla, niin taulukossa on viiva. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Puunhintalaskuri on apuväline oman leimikon puukauppahinnan arvioimiseen ja ostotarjousten vertaamiseen. Laskuriin syötetään leimikon kuutiomäärät puutavaralajeittain ja hakkuutavoittain. Puunhintalaskuri ehdottaa alueen tuoreinta keskihintaa, mutta laskurille voi myös antaa muun, esim. ostotarjouksessa olevan hinnan.

Metsäenergian hintaseuranta on Metsäenergia-sivulla.


Koko maa / Päätehakkuu / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Kasvatushakkuu / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Ensiharvennus / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Hankinta / Tukkipuu

kaavio

Koko maa / Päätehakkuu / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Kasvatushakkuu / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Ensiharvennus / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Hankinta / Pikkutukki

kaavio

Koko maa / Päätehakkuu / Kuitupuu

kaavio

Koko maa / Kasvatushakkuu / Kuitupuu

kaavio

Koko maa / Ensiharvennus / Kuitupuu

kaavio

Koko maa / Hankinta / Kuitupuu

kaavio

© Metsäkustannus Oy, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 Helsinki. Puh: 09-315 49 800, fax: 09-315 49 839, kartta