Metsänomistus Metsänomistus

Artikkelit

Mainos

Katkonnalla on väliä

Se, kuka hakkuuutyömaalla operoi ja millaisin ohjein, voi vaikuttaa metsän tuottoon useita prosentteja. Westas Group on koko 2000-luvun ajan panostanut katkonnan kehittämiseen ja pyrkii maksimoimaan metsästä saatavan tukin määrän.

Maksullinen

Brysselissä ryskyy

EU on yhä vahvemmin mukana jäsenmaiden metsäpolitiikassa. Erityisesti ilmastoon ja biodiversiteettiin liittyvät tavoitteet sitovat metsiä tiukasti yhteiseen päätöksentekoon. Mistä EU:n esityksistä ja päätöksistä metsänomistajan kannattaa nyt olla kiinnostunut?

Keskustelut

Lukijoiden kuvat