Metsänomistus Metsänomistus

Artikkelit

Mainos

Katkonnalla on väliä

Se, kuka hakkuuutyömaalla operoi ja millaisin ohjein, voi vaikuttaa metsän tuottoon useita prosentteja. Westas Group on koko 2000-luvun ajan panostanut katkonnan kehittämiseen ja pyrkii maksimoimaan metsästä saatavan tukin määrän.

Varhaisperkauksessa tehdään tilaa kasvatettaville havupuille poistamalla etukasvuista lehtipuuvesakkoa. Metka-tukea työhön voi saada 200 euroa hehtaarilta. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Tilaajille

Metka mielessä taimikonhoitoon

Metka-tukea saa taimikonhoitoon käytännössä silloin, kun kasvatettavilla puilla on hoidon tarve. Edellisen tuen maksusta pitää olla kulunut vähintään viisi vuotta.

Keskustelut

Lukijoiden kuvat