Metsänomistus Metsänomistus

Artikkelit

Mainos

Katkonnalla on väliä

Se, kuka hakkuuutyömaalla operoi ja millaisin ohjein, voi vaikuttaa metsän tuottoon useita prosentteja. Westas Group on koko 2000-luvun ajan panostanut katkonnan kehittämiseen ja pyrkii maksimoimaan metsästä saatavan tukin määrän.

Maksullinen

Tee edunvalvontavaltuutus huonon päivän varalle

Joskus elämä yllättää ja vie toimintakyvyn. Tällaisen varalta metsänomistaja voi turvata metsiensä hoidon haluamallaan tavalla, kun ottaa metsäasiat mukaan edunvalvontavaltuutukseen.

Keskustelut

Lukijoiden kuvat