Puukauppa Puukauppa

Artikkelit

Sitä paljon puhuttua puuenergiaa

Perhon energiaosuuskunta on yksi maamme vanhimmista. Pääosa energiasta tuotetaan osuuskunnan jäsenten metsistä haketetulla puulla.

Mainos

Katkonnalla on väliä

Se, kuka hakkuuutyömaalla operoi ja millaisin ohjein, voi vaikuttaa metsän tuottoon useita prosentteja. Westas Group on koko 2000-luvun ajan panostanut katkonnan kehittämiseen ja pyrkii maksimoimaan metsästä saatavan tukin määrän.

Maksullinen

Ajourat kuin valtatiet ja puusto liian harvaa

Päin prinkkalaa tehdyistä ensiharvennushakkuista näyttää tulleen maan tapa. Metsänomistajien taimikonhoitorästit kostautuvat puiden kasvaessa, mutta metsäammattilaiset ovat niitä, jotka menevät nuoriin metsiin turhan suurilla koneilla liian aikaisin – ja kaatavat liikaa puita.

Keskustelut

Lukijoiden kuvat