Metsänhoito Metsänhoito

Artikkelit

Luonnonvarakeskuksen tutkija Janne Miettinen ja Metsäkeskuksen Inna Salminen esittelivät täsmämetsänhoidon mallikohdetta Paimiossa. Täsmämetsänhoidolla haetaan metsänkasvatukseen lisää kestävyyttä ja monimuotoisuutta. (Kuvaaja: Seppo Samuli)

Näinkin sen voisi tehdä

Eteläsuomalaiselle hakkuuaukolle istutettiin neljää puulajia. Maatakin muokattiin kolmelle eri tavalla. Täsmämetsänhoito huomioi tarkemmin metsäkuvioiden sisäisen vaihtelun. Tulos on parempi niin metsätalouden, monimuotoisuuden kuin pelättävissä olevien metsätuhojen näkökulmasta.

Mainos

Katkonnalla on väliä

Se, kuka hakkuuutyömaalla operoi ja millaisin ohjein, voi vaikuttaa metsän tuottoon useita prosentteja. Westas Group on koko 2000-luvun ajan panostanut katkonnan kehittämiseen ja pyrkii maksimoimaan metsästä saatavan tukin määrän.

Keskustelut

Lukijoiden kuvat