Luke: Hirvikanta pienentynyt

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan hirvikannan koko viime syksyn jahdin jälkeen oli noin 82 100 hirveä. Edellisestä vuodesta kanta on pienentynyt 10,6 prosenttia.

Yhteensä 38 hirvitalousalueella kanta sijoittuu alueellisen riistaneuvoston asettamaan tavoitteeseen. 17 hirvitalousalueella raja ylittyy ja neljällä hirvitalousalueella alittuu.

Suurimmat hirvitiheydet olivat eteläisellä ja lounaisella rannikolla, Pohjanlahden rannikolla sekä Kaakkois-Suomessa. Pieniä hirvitiheyksiä oli etenkin Lapissa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto