Missä on myyrien huippuvaihe – Luken seuranta kertoo

Jyrsijähuippu on käynnissä pohjoisimmassa Lapissa, muualla myyriä on niukasti.

Peltomyyrä on paha taimituholainen.  (Kuvaaja: Wikimedia Commons)
Peltomyyrä on paha taimituholainen. (Kuvaaja: Wikimedia Commons)

Myyriä on suurimmassa osassa maatamme niukasti. Itäisessä Suomessa kannat ovat vasta romahtaneet ja muualla ne ovat vasta alkamassa kasvaa pohjavaiheen jälkeen. Pohjoisimmassa Tunturi-Lapissa on jo nyt runsaasti pikkujyrsijöitä.

Oulun seudulta Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan ulottuvalla vyöhykkeellä koettiin myyrähuippu loppuvuonna ja kannat ovat pienentyneet merkittävästi talven aikana.

Lounais-Suomessa, Pirkanmaalla ja eteläisemmässä Keski-Suomessa myyrät runsastuivat viime vuoden aikana. Viime talven aikana kannat kuitenkin pienenivät merkittävästi.

Joillain alueilla myyriä, erityisesti metsämyyriä, on kuitenkin edelleen kohtalaisesti ja kanta voi kasvaa kesän aikana ripeästikin. Myyräsyklien valtalaji, peltomyyrä, on kuitenkin vielä harvalukuinen.

Lounaisimmassa Suomessa on mahdollista kokea pienimuotoinen myyrähuippu syksyllä, mutta myyrämäärät pysynevät silloinkin maltillisina.

Oulun seudulta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla vyöhykkeellä koettiin myyrähuippu syksyllä 2022. Kannat ovat romahtaneet miltei koko alueella ja on odotettavissa, että määrien lasku jatkuu vielä seuraavan vuoden ajan, kevääseen 2024.

Tällä hetkellä myyriä esiintyy vielä jonkin verran erityisesti Oulun ympäristössä, mutta romahdus lienee tälläkin alueella edessä tänä kesänä.

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa myyräkannat ovat edelleen hyvin alhaiset. Edellinen huippu alueella koettiin syksyllä 2021 ja tätä seurasi merkittävä kannanlasku. Aallonpohja on todennäköisesti ohitettu jo, ja myyräkannat alkanevat kasvaa alkaneen kesän aikana. Uutta huippua voidaan odottaa syksyllä 2024.

Etelä- ja Pohjois-Savossa myyriä on nyt vähän. Myyräkannat ovat viimeisten 6-7 vuoden ajan vaihdelleet tällä alueella vain vuodenaikaisesti.

Huippua seuraa pari hiljaista vuotta

Metsä-Lapissa myyriä tavataan edelleen niukasti. Pohjois-Pohjanmaan pohjoisemmissa ja Lapin maakunnan eteläisemmissä osissa myyrät ovat alkaneet kuitenkin jo runsastumaan hieman viime vuoteen verrattuna. Metsä-Lapissa myyrävaihtelu on viime vuosina ollut laimeaa, ja kunnon nousu on antanut odottaa itseään.

Käsivarren ja Utsjoen Tunturi-Lapissa myyräkannat nousivat viime kesänä voimakkaasti ja ovat tällä hetkellä runsaat, ja huippuvaihe saavutetaan syksyllä. Varsinkin Käsivarressa on havaittu paljon pikkujyrsijöitä, ja tunturissa on nähty jokunen tunturisopulikin.

Oulusta Itä-Suomeen ulottuvalla viime syksyn myyrähuippuvyöhykkeellä on havaittu viime talvena syntyneitä taimituhoja. Myyräkannat olivat Kainuussa vielä Oulun ympäristöäkin vahvemmat, ja siellä tavattiin myös pahimpia taimituholaisia eli peltomyyriä.

Metsänomistajia kehotetaan tarkastamaan nuoret taimikot mahdollisten tuhojen varalta ja ryhtymään viipymättä täydennysistutuksiin. Myyrähuippua seuraa ainakin kaksi vuotta, jolloin taimituhoriski on alhainen.

Huitu ja Niemimaa ovat Luonnonvarakeskuksen tutkijoita, Henttonen on metsäeläintieteen professori.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat