Pelättyä parempi – EU:n pakkausasetus voi olla metsäteollisuudelle jopa hyödyksi

Kertakäyttömuovia koskevat rajoitteet voivat lisätä puupohjaisten ratkaisujen kysyntää, arvioi Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen.

Pakkausasetuksen tavoitteena on muun muassa vähentää pakkausjätteen määrää ja lisätä kierrätystä. (Kuva: Liina Kjellberg)
Pakkausasetuksen tavoitteena on muun muassa vähentää pakkausjätteen määrää ja lisätä kierrätystä. (Kuva: Liina Kjellberg)

”Huomattavasti parempi kuin julkisuudessa aiemmin olleet versiot.” Näin kommentoi EU:n pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan asetusehdotuksen viimeisintä versiota Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen. Inderes on muun muassa osakeanalyysejä tekevä finanssialan yhtiö.

Euroopan komissio, EU:n jäsenmaat ja Euroopan parlamentti pääsivät maaliskuun alussa alustavaan sopuun asetusehdotuksesta. Asetuksen tavoitteena on vähentää pakkausjätteen määrää, lisätä kierrätystä, vähentää luonnonvarojen kulutusta ja luoda kierrätysraaka-aineille toimivat markkinat.

Asetusehdotuksessa kielletään esimerkiksi hedelmien ja vihannesten kertakäyttöiset muovipakkaukset sekä erittäin kevyet muovipussit. Viljakaisen mukaan vaikuttaa siltä, että asetuksen aiempien versioiden vaatimuksista korvata paperi- ja kartonkituotteita uudelleen käytettävillä tuotteilla on sen sijaan pääosin luovuttu.

”Alkuperäisessä versiossa näitä vaatimuksia oli kohtuullisen tuntuvassa mittakaavassa, mikä olisi voinut olla metsäteollisuudelle ongelma kartongin kysynnän kasvun kannalta”, Viljakainen sanoo.

Hänen mukaansa asetusehdotus on nyt sellainen, että se voi vaikuttaa metsäteollisuuteen jopa myönteisesti.

”Asetusehdotus sisältää jonkin verran kertakäyttömuovia koskevia rajoitteita. Ne voivat johtaa siihen, että puupohjaisten ratkaisujen kysyntä kasvaa.”

Varsinkin alemman laatuluokan kartongin kysyntää asetusehdotus saattaa Viljakaisen mukaan kuitenkin vähentää. Asetusehdotuksessa on erilaisia tehokkuustavoitteita, joista yksi on pienentää kuljetuspakkauksissa olevan tyhjän tilan määrää. Jos pakkaukset pienenevät, pienenee myös niihin tarvittavan materiaalin määrä.

Suomalaisista pörssiyhtiöistä pakkauksia ja pakkausjätettä koskeva asetusehdotus koskee Viljakaisen mukaan varsinkin Stora Ensoa ja Metsä Boardia mutta myös Huhtamäkeä.

”Metsäyhtiöille Eurooppa ja EU-maat ovat ylivoimaisesti tärkein markkina, joten EU:n lainsäädäntö koskettaa niitä suhteessa enemmän kuin Huhtamäkeä, jolla on merkittävää liiketoimintaa myös Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.”

Vaikka asetusehdotus on metsäteollisuuden näkökulmasta mennyt parempaan suuntaan, muistuttaa Viljakainen, että siihen liittyviä yksityiskohtia on edelleen auki. Alustavan sovun jälkeen asetusehdotus tarvitsee vielä Euroopan parlamentin ja EU:n jäsenmaiden lopullisen hyväksynnän. Päätöstä odotetaan kevään aikana.