Keskustelut Metsänhoito Luonnonläheisempi metsänhoito

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 21)
 • Luonnonläheisempi metsänhoito

  Merkitty: 

  https://efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2022/EFI_fstp_12_2022.pdf

  7 periaatetta

  1. Säästöpuut, tärkeät elinympäristöt ja lahopuu

  2. Kotoperäiset puulajit ja sopeutuneet ulkomaiset puulajit

  3. Luontainen uudistaminen

  4. Osittaishakkuut ja metsän rakenteen vaihtelu

  5. Sekametsät ja geneettinen vaihtelu

  6. Voimakkaiden hoitotoimien välttäminen

  7. Maisematason vaihtelun ja ekosysteemin toiminnan edistäminen

  *

  The 7 principles of Closer-to-Nature Forest Management are:

  1. Retention of habitat trees, special habitats, and dead wood
  2. Promoting native tree species as well as site adapted non-native species
  3. Promoting natural tree regeneration
  4. Partial harvests and promotion of stand structural heterogeneity
  5. Promoting tree species mixtures and genetic diversity
  6. Avoidance of intensive management operations
  7. Supporting landscape heterogeneity and functioning
 • Visakallo

  Sen jälkeen kun Suomen Nato-hakemus on kaikissa jäsenmaissa ratifioitu, Suomi voi alkaa tarkastella avoimemmin EU:n jäsenyyden todellisia hyötyjä ja haittoja.  Kaikkeen komission keksimään hulluuteen kun ei Suomen kaltaisen metsäisen maan kannata lähteä mukaan. Ruotsi on tässä asiassa Suomea edellä, sillä kuuluu metsäasioissa selvästi jo järjen ääni.

  Gla

  Tavoitteena on siis luontoarvot.

  1. Riippuu tietysti mittakaavasta ja määritelmistä,  mutta periaatteessa ei ongelmaa.

  2. Sama juttu.

  3. Miten luontainen uudistaminen on keinollista parempi? Taimet syntyy hitaammin, mutta samanlaisista siemenistä kylvetty tai istutettu taimikko syntyy kuin luontainen. Ei ne mitään synteettisiä taimia ole. Lisäksi taimitarhan geenit on kauempaa kuin uudistuskohde, joten geenit sekoittuu tehokkaasti. Ei ihmistenkään ole hyvä montaa sukupolvea elää saman kyläyhteisön sisällä.

  4. Mitä tarkoittaa?

  5. Mahtaako yksikään virkamies tai poliitikko ymmärtää, että hirvieläinkanta pitää saada tavoitteen edellyttämälle tasolle. Sen jälkeen ei ongelmaa.

  6. Määritelmä?

  7. Mitä ihmettä tuo kapulakieli tarkoittaa, hirvieläimiä? Ainakaan maisematason vaihtelua ei jk tuo, mutta aukot ja eri ikäiset metsäkuviot tuo.

  Rane

  No niin.Maisemataso on hieno termi jonka ovat kehittäneet ilmastopaneelin Ollikainen ja Koneen säätiön Kotiaho.

  Dia 1 (jyvaskyla.fi)

  Rane

  Ps.Tuossa diassa on yksi vaatimus eteläsuomessa ”avohakkuualojen suojelu”.Ilmeisesti ennakoidaan että kun avohakkuut on kielletty niin joutuu avohakkuilla viihtyvien lajien suojelemiseksi tekemään suojeluaukkoja?

  Visakallo

  Etelä-Suomen avohakkuualojen suojelu lyö kyllä ilmastotyötä aika pahasti korvalle!

  Gla

  Tehokäyttömaisema ja monikäyttömaisema???

   

  A.Jalkanen

  Monikäyttömaisema-termiä on käytetty mm. erottamaan monimuotoisuutta edistävät alueet kuten suojelualueet ja erityiskohteet tavallisesta talousmetsästä jossa ei ole käsittelyrajoitteita. Maisematasolla voitaisiin tarkastella vaikka kokonaista maakuntaa ja katsoa täyttyykö siinä halutut kriteerit, esimerkiksi 10 % tiukasti suojelutua ja 20 % eri tavoin osittain suojeltua, ts. pysyvästi tai ajoittain jatkuvapeitteistä. Pysyvästi jatkuvapeitteiset on sellaisiksi jotenkin hallinnollisesti osoitettu, ne ovat esimerkiksi metsälakikohteita tai PEFC:in vesistöjen suojakaistoja.

  Sen sijaan ajoittain jatkuvapeitteiseksi osoitettu alue ei välttämättä pysy sellaisena, jos metsä joudutaan uudistamaan avohakkuulla tai ojitettu turvemaa kunnostusojittamaan. Jatkuvapeitteinen alue olisi siis sivistyssanoja käyttäen ”spatiotemporaalisesti dynaaminen” – suomeksi sanottuna vaihtaa paikkaa ajan myötä.

  isaskar keturi

  Voi h…i kun taas ollaan muka keksimässä jotain ihan uutta. Nämä periaatteet ovat olleet aivan samoja 90-luvun alusta asti, kun metsätalous AIVAN ITSE aloitti luonnonhoidon huomioimisen. Aika suoraan löytyvät mm. Metsähallituksen ympäristöoppaasta.

  Periaatetason tavoitteet ovat kuitenkin mielestäni oikea tapa lähestyä asiaa, koska se vie haluttuun suuntaan, mutta ei määrittele yksityiskohtaisia keinoja ja antaa mehtäukolle ja Metsäkupsalle vapaat kädet toimia kuten aikovat.

   

  A.Jalkanen

  Aivan isaskar! Mutta raportissa puhutaan EU-alueen metsänhoidosta. EU-kuvioissa ne eivät tiedä miten meillä metsiä hoidetaan ja on hoidettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaan jo ainakin 50 vuotta. Raportissa on myös koetettu huomioida metsien ja metsänhoidon erityispiirteet ympäri EU-aluetta eikä koetettu pakottaa kaikkia samaan muotiin/muotoon/muottiin (valitse mielestäsi sopiva sana).

  Gla

  Riippuu tietysti, millä tasolla maisemaa katsotaan. Maanmittauslaitoksen maastokarttaa katsoen vihreällä merkattuja suojelualueita on vähän joka paikassa, joten kovin suurta aluetta ei silloin tehokäyttömaisemaan mahdu.

  Kuulostaa tuollaiset määritelmät sen verran epämääräisiltä, että väkisinkin herää epäilys niiden perimmäisistä tavoitteista. Kun asian eli luontoarvojen suojelun ympärillä on tarpeeksi tällaista kohinaa, on suuri riski tulla hyväksytyksi periaatteita, jotka myöhemmin rajoittavat metsätaloutta tavalla tai toisella. Eihän noissa termeissä olisi muuten mitään järkeä. Sukua hcv:lle.

   

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 21)