Keskustelut Harrastukset Mikä on Riistakeskus?

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 38)
 • Mikä on Riistakeskus?

  Merkitty: 

  Riistakeskuksen oma määritelmä:

  ”Suomen Riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka aloitti toimintansa 1.3.2011. Riistakeskukseen yhdistettiin Metsästäjäin Keskusjärjestö ja riistanhoitopiirit.”

  Riistakeskus on, tai siis pitäisi olla, jonkilainen viranomainen? Vai mikä se on?

  Wikipedia:
  ”Euroopan unionin direktiivi määrittelee julkisoikeudelliseksi laitokseksi laitoksen, joka täyttää seuraavat kriteerit:

  1. On perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita eikä harjoita teollista tai kaupallista toimintaa.

  2. On oikeushenkilö.

  3. Rahoituksesta suurin osa on peräisin valtiolta, alueellisilta tai paikallisilta viranomaisilta taikka muilta julkisoikeudellisilta laitoksilta tai jonka johto on näiden laitosten valvonnan alainen taikka jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä valtio, alueellinen tai paikallinen viranomainen taikka muu julkisoikeudellinen laitos nimittää enemmän kuin puolet.”

  Riistakeskus ei näyttäisi täyttävän yllä olevaa olevaa julkisoikeudellisen laitoksen määritelmää. Viranomaistehtäviä hoitavan laitoksen pitäisi olla perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita, riippumaton ja siksi pääosin julkisesti rahoitettu. Riistakeskuksen toiminta on kuitenkin rahoitettu lähes kokonaan metsästäjiltä kerätyistä riistahoitomaksuista (n 10 milj. vuodessa) ja näkyy toimivan rahoittajiensa toiveiden mukaisesti.

  Onko tässä käynyt niin, että on näennäisesti synnytetty ”julkioikeudellinen laitos”, jolla on viranomaistehtäviä, onkin jatkanut siihen liitetyn Metsästäjäin Keskusjärjestön toimintaa. Onko tämä viranomainen toiminnaltaan lähinnä metsästäjien etujärjestöä?

  Etujärjestöltä se ainakin näyttää, sillä virasto on jättänyt kokonaan pois sille kuuluvan tehtävän pitää vahingot kohtuullisella tasolla. Tehtäväksi näkyy ymmärretyn pelkästään riistakantojen maksimointi, vaikka vahinkojen kohtuullisuuden kipuraja on ylittynyt monin paikoin.

  Eräitä Riistakeskuksen unohdettuja tehtäviä:

  Metsästyslaki 2 §
  Pyyntiluvan myöntäminen

  Pyyntilupaa myönnettäessä on otettava huomioon, että kyseisen riistaeläinlajin aiheuttamat vahingot pysyvät alueella kohtuullisella tasolla.

  Metsästyslaki 26§:
  ”Liikenne-, maatalous- ja metsävahinkojen huomioon ottamiseksi Suomen riistakeskuksen tulee vuosittain kuulla alueellisia sidosryhmiä”

  Riistakeskukseen kuuluva VS-alueellinen riistaneuvosto on kuutena toimintavuotenaan asettanut hirvitalousalueille hirvitiheystavoitteita, joilla on maa-ja metsätalousministeriön mukaan sanatarkasti:

  ”toistuvasti törmätty laajamittaisiin yhteiskunnan sietokyvyn ylittäviin metsä-ja viljelysvahinkoihin sekä lisääntyneisiin hirvionnettomuuksiin.”

  Riistahallintolaki 2 §
  Suomen riistakeskuksen muut tehtävät
  5) riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen

 • suorittava porras

  Kysymykseen: Katso googlesta….ja tarkennuksena : Metsästäjien edunvalvontajärjestö (täytti juuri 100v) on Suomen Metsästäjäliitto ,johon kuuluu lähes 150 000 maksavaa jäsentä.

  Planter

  Suomen Metsästäjäliitto on ilman muuta avoimesti ja selkeästi metsästäjien edunvalvontajärjestö. Onnea 100 vuotiaalle! Googletuksen tulos oli, että Riistakeskus näyttää toimivan myöskin edunvalvontajärjestön tavoin, eikä ole julkisrahoitteinen ja siten riippumaton, kuten aloituksessa on selvitetty.

  suorittava porras

  Rh-maksu on onneksi niitä korvamerkittyjä varoluonteisia maksuja ,jotka menevät juuri sinne ,mihin ne on tarkoitettukin. Metsästäjävakuutuksen osuus tosin nypätään ensin päältä pois.

  Pärjätään siis ilman muilta sektoreilta tulevia tukiaisia. Toisin on tilanne autoilijoiden kohdalla. Lypsetään joka suuntaan ja silti saa ajella huonokuntoisia teitä.

  Planter

  ”Pärjätään siis ilman muilta sektoreilta tulevia tukiaisia.”

  Hyvä, että siellä Riistakeskuksessa pärjäätte ilman tukiaisia.  Kyse olikin, voitteko toimia viranomaisina, esimerkiksi lupaviranomaisina, kun ette täytä julkisoikeudellisen laitoksen määritelmää.

  suorittava porras

  Ketkä TE!??

  Tällä kirjoittaa ihan tavallinen rivimetsästäjä ilman mitään sitoumuksia ko laitokseen.

  Olen jo muutaman kerran asiasta muistuttanut ,joten olisi syytä lopettaa perättömien vihjailujen viljeleminen .

  Lyödäänkö aiheesta pieni veto? Jos Planterin vihjailut pitävät paikkansa  Metsälehti voi bannata minut pois tältä palstalta. Jos Planter on vihjailuineen väärässä sama toimenpide hänen kohdallaan. Kestääkö kantti ottaa haaste vastaan ?

  Monta muutakin väittämää voisi kyseenalaistaa ,mutta aloitetaan tuosta. Perättömät vihjailut ja tiettyjen tahojen systemaattinen maalittaminen ei taatusti edistä toimia sorkkaeläinkantojen vähentämiseksi.

  Planter

  Eihän tässä mitään vihjailua ollut, siinä luki niin.

  Jos olisi lukenut ”pärjäävät siellä…”, olisi tarkoittanut, että he pärjäävät.

  Kun luki ”pärjätään….” Se tarkoittaa, että me pärjäämme.

  Pyydän anteeksi väärinkäsitystä, väittävät meikäläistä pilkuntarkaksi saivartelijaksi. Johtuu ammattitaustasta… joka sanalla on merkitystä.

  Jos aloitus sisältää keskustelupalstan sääntöjen vastaista vihjailua ja maalittamista, niin toivon, että Metsälehti poistaa ketjun. Itse ajattelin, että voitaisiin pohdiskella Riistakeskuksen roolia, koska sen toiminnassa on aloituksen mukaisia ongelmia… mielestäni.

  suorittava porras

  Minä puolestani tarkoitin koko harrastajaryhmää ( metsästäjät, autoilijat) Onhan niitäkin toimintoja ,jotka pyörivät puhtaasti muilta muilta tahoilta kerätyillä varoilla. Taitaisi olla hiljaista teattereissakin ilman valtion tukea. Pääsylipputuloilla ei pitkälle pötkitä.

  Puuki

  Hirvieläinten aiheuttamia metsätuhoja kaatolupamaksuilla pitäisi  ehkäistä entistä paremmin jo ennakkoon (mm. riista-aitoja rakentamalla) eikä minimaalisesti mo:lle  kalliiksi tulevan setvimisen jälkeen kuten nykyään tapahtuu.

  suorittava porras

  Eiköhän kanta-arvioiden ja verotussuunnitelmien teko ole juuri sitä. Sekään ei tunnu kaikkia miellyttävän.

  Rukopiikki

  Asia vaatisi kyllä tarkempaa tutkimista ja oikeusoppineiden tarkastelua. Voisi olla paikallaan käyttää asia myös Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 38)