Keskustelut Metsänomistus MTK terävöittää asennettaan hirvituhojen suhteen

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 43)
 • MTK terävöittää asennettaan hirvituhojen suhteen

  Metsästäjäliiton puheenjohtaja lauri kontro, joka toimii myös metsätaloustuottajajärjeston äänenkannattajan päätoimittajana, sallii vihdoin julkaista maaseudun tulevaisuudessa (21.09.2012) työnantajansa mielipiteen lähes sensuroimatta:

  ”MTK:n mielestä hirvikannan hoitosuunnitelman avulla on pyrittävä maanomistajien ja metsästäjien yhdessä sopimaan tasaiseen hirvikantaan ja nykyistä selvästi alhaisempaan vahinkomäärään.”

 • Gla

  Järkevä kannanotto MTK:lta:

  http://www.mtk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotteet_2012/syyskuu/fi_FI/hirvikannan_hoitosuunnitelma/

  Toivottavasti asia ei jää hampaattomaksi kannanotoksi.

  Leevi Sytky

  ”Kentän ääni” vaikuttaa. MTK:n on otettava se huomioon, vaikka MMM:n herrat hirviä metsästävätkin. Heh heh.

  mehänpoika

  Vaikka tasaisen hirvikannan koosta metsänomistajien ja metsästäjien kanssa pystyttäisiin sopimaankin, ei se takaa pienempiä metsätaimikkovahinkoja tulevaisuudessa. Hirvikannan laskenta ja pyyntilupien myöntäminen jäisivät kuitenkin molemmat metsästäjiä edustavien RKTL:n ja Suomen Riistakeskuksen suhmuroimiksi. Ei tässä ole muuta takana kuin ajan tappaminen ja entisen käytännön jatkuminen.

  Hirvenmetsästäjät saavat taas muutamia vuosia aikaa tehdä havaintoja ja kokemusta uuden käytännön toimivuudesta. Viisainta olisi säätää kiireellä hirvenmetsästys vapaaksi pyyntilupakäytännöstä.

  MTK:n olisi huomattava hyvissä ajoin metsästäjien laatiman hirvenhoitosuunnitelman perimmäinen tarkoitus. Ei vahingot liikenteessä ja metsätaimikoissa sillä vähene että taas sovitaan joku tasaisena pidettävä hirvikannan taso, jota metsästäjät voivat laskennallaan selittää mieleisekseen

  putte

  Kannatan hirvenkaatolupien myöntämisen lopettamista kuten mehänpoikakin edellä. Tämä toisi selkeän käytännön metsästykseen. Samalla metsästäjät välttyisivät hirvi(mies)tuhojen korvauksilta. Hirvi(miest)en aiheuttamia taimikkotuhoja ei tarvitsisi enää korvata lainkaan eikä kaatoluvista tarvitsisi maksaa.
  Luulisi metsästäjien innostuvan tästä jo monien tekemästä ehdotuksesta. Jos innostusta ei tule, kiinnostaisi kovasti kuulla miksi ehdotus ei olisi hyvä.

  Anton Chigurh

  ”…nykyistä selvästi alhaisempaan vahinkomäärään.” tarkoittaa käytännössä sitä, että: nykyistä selvästi alhaisempaan hirvikantaan.

  Mikäli MTK haluaa olla uskottava, niin olisi lopetettava tuollaisten hampaattomien kiertoilmaisujen viljely.

  mehänpoika

  Puten mainitsema pyyntiluvista luopuminen lopettaisi pyyntilupamaksujen perimisen, hirvivahingot korvauskäytäntöineen ja hirvikirjoittelun metsänomistajien puolelta. Se kaikki olisi myönteistä.

  Metsästäjäjistä valtaosa olisivat varmaan samaa mieltä, mutta metsästysorganisaation ylin johto olisi jyrkästi vastaan. Vastustus johtuu siitä, kun nykyisen käytännön luojat ovat vielä elossa ja käyvät aktiivisesti hirvimetsällä. Heille on vakuutettu nykyisen järjestelmän olevan hyvän ja toimivan. Heidän elämäntyönsä ikäänkuin valuu hiekkaan, jos heidän elossa ollessaan luovutaan hirvenmetsästyksen pyyntilupakäytännöstä.

  Eräskin MMM:n ylijohtaja kauppaa vielä yleisötilaisuuksissa vanhentunutta Tapiola suuri suomalinen eräkirja-teosta. Hän on yksi kirjan kirjoittajista. Eikö eläkeläinen voisi jo hellittää?

  suorittava porras

  Tässä hirviasiassa ollaan kohta samassa tilanteessa , kuin petojenkin suhteen. Eläimet jakaantuvat hyvin epätasaisesti .On alueita , joilla hirviä ei esinny juuri lainkaan ja alueita , joilla hirviä on jonkun mielestä liikaa.
  ”Hirvityhjiöistä” muodostuu aikaa myöden kehittyvän kannan alueita ja metsästys on siellä joko kielletty tai hyvin rajoitettua. Ns. vakiintuneenkin kannan alueella metsästystä rajoitetaan , jotta tyhjiöt saisivat vähitellen uutta verta.
  Sudet ja karhut asustavat luonnollisesti siellä , missä on ruokaa. Tästä syystä tiheämmän hirvikanna alueiden metsästyspainetta vähennetään myös petojen ravintotilanteen turvaamiseksi.

  Vahingoista ei siis päästä eroon ainakaan petoja lisäämällä . Tällä politiikalla saadaan vain alueiden metsänomistajille/ asukkaille yksi riesa lisää. Pedot pitävät hirvet jatkuvasti liikkeellä saalistuksen ollessa ypärivuotista. Ravinnonkulutus on suurempaa ja suurempi liikkuvuus synnyttää enemmän vaaratilanteita liikenteessa piemmälläkin eläinmäärällä. Kotieläinvahingot yleistyvät aina petojen määrän lisääntyessä.

  mehänpoika

  Suiorittava porras mainitsee ”hirvityhjiöt” ja pitää niitä ongelmallisina. Niissä kun pyritään lisäämään hirvikantaa pienentämällä myös rajoittuvien alueiden pyyntilupia. Tämä voi lisätä hirvikantaa ja hirvivahinkoja vielä entisestään.

  Mtk pitää liikenneturvallisuuden parantamista sekä metsätaimikoiden hirvivahinkojen vähentämistä ensisijaisiksi hirvikannan mitoituksessa. Näitä vahinkoja on pyritty vähentämään ja saamaan siedettävälle tasolle jo yli 40 vuotta siinä kuitenkaan onnistumatta.

  Alkuaikoina selitettiin vuosittain Neuvostoliiton puolelta siirtyneistä hirvilaumoista. Myöhemmin selitettiin vasatuoton arvioitua suuremmasta määrästä. Sittemmin sanottiin hirvilaskentojen olevan epätarkkoja ja siksi liian pieniksi jääneiden pyyntilupien olevan olevan vahinkojen syynä.

  Hirvikolareiden saaminen edelleen pienemmäksi on tilaston kustannusten valossa valtiovallan kannalta ensisijaista. Hirvikannan ylläpito niin suurena, että teillä liikkuvat autoilijat ovat hirvien vuoksi vaarassa on lisäksi perustuslain vastaista. Ko. lain 7§:n mukaan ”jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen”.

  Vuotuisten taimikkovahinkojen kokonaismääriä ja merkitystä valtiontaloudelle ei vieläkään ole selvitetty. On vedottu vain vahingonkorvausjärjestelmän olemassaoloon ja mahdollisuudesta vahinkoarviolomakkeen täyttämiseksi ja toimittamiseksi arvioitavaksi. Tässäkin tapauksessa perustuslain 15§ on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi. Sen mukaan ”jokaisen omaisuus on turvattu”.

  Jos perustuslain mukaisia omaisuuden ja turvallisuuden turvaamista ei pidetä ensisijaisina hirvien pyyntilupien mitoituksessa ja leikata hirvikantaa siedettävälle tasolle, tulee hirvenmetsästys vapauttaa pyyntilupakäytännöstä. Jos jahkaaminen jatkuu hirvikannanhoitosuunnitelman pohjalta entiseen malliin saa Suomen perustuslailla pyyhkiä… Sanonko mitä?

  suorittava porras

  Liikenneturvallisuudesta.

  Onko auttoilija jotenkin eri asemassa jalankulkijaan nähden perustuslain 7§:n mukaan ? Lähes 20 jalankulkijaa saa vuosittain surmansa ylittäessään tietä SUOJATIETÄ pitkin . Tämän mukaan autoja pitäisi vähentää voimakkaasti , jotta pykälän kriteerit voisivat toteutua .

  Metsätuhoista.

  Metsätuhon voi aiheuttaa isompi tai pienempi luonnonelävä . Ei liene suurtakaan merkitystä sillä , mikä vahingon tekee , jos lopputulos on sama . Esim . mäntypistiäiset saavat otollisissa olosuhteissa enemmän vahinkoa aikaan , kuin hirvet konsanaan . Ihminen on puolestaan edistänyt taimikoidensa tuhoutumista omalla passiivisuudellaan ja mahdollisesti lisännyt tuhoriskiä aktiivisemman naapurinkin puolella. Hoitamaton metsä on aina alttiimpi tuhoille ja tuholaisille , samoin hoitoa vaille jäänyt taimikko.
  Toisen saattaa tuhota suuri pienten siivekkäiden joukko , toisen pitempijalkainen nisäkäs .

  A.Jalkanen

  Jos katsoo Metsätilastollinen vuosikirja 2011 taulukko 2.15 netistä, niin huomaa että hirvieläimet yksinään alentavat metsikön laatua 3 prosentilla puuntuotannon metsämaasta. Tähän suoritukseen ei yllä mikään muu yksittäinen tuhonaiheuttaja. Päälle tulevat vielä lievät tuhot. Lisäksi voi katsoa taulukosta 2.17 korvausten määrät, näkyy että hirvikorvaus yksinään on useina vuosina samaa suuruusluokkaa kuin muut korvaukset yhteensä. Pois lukien tuulituhovuodet ja myyrätuhovuodet. (Huom. vasta vuodesta 2003 tilasto on täysin vertailukelpoinen.)

  Tuulituhoihin ja myyrätuhoihin voi metsänomistaja jossain määrin vaikuttaa omilla toimenpiteillään. Sen sijaan hirvituhoihin hyvin rajoitetusti, eli lähinnä vuokraamalla maan metsästysseuralle.

  En usko että taimikon hoito tai hoitamattomuus on ratkaisevaa hirven tuhojen kannalta, ainakaan lainkaan yhtä paljon kuin hirvien määrä. Sen sijaan tuntuu uskottavalta tuo väite että pedot lisäävät hirvien stressiä ja liikkumista ja näin heikentävät niiden lisääntymismenestystä, ts. alentavat hirvikantaa enemmän kuin pelkkä saalistuksen laskennallinen määrä. Liikennevahinkojen ja eläinvahinkojen määrä näkyy tilastoista jos niitä alkaa tulla.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 43)