Käyttäjän HJ/Metsälehti kirjoittamat vastaukset

Esillä 8 vastausta, 1 - 8 (kaikkiaan 8)
 • HJ/Metsälehti

  Kemeratuet ovat saajalleen verotettavaa tuloa. Jos tuki menee Otsolle ts. metsäkeskukselle, ei sitä enää kirjata metsänomistajan verotukseen. Sama tilanne, jos tuki on mennyt metsänhoitoyhdistykselle.
  Arvonlisäverot kirjataan sen mukaan, mitä on maksettu.

  HJ/Metsälehti

  Hankintatyötä on se työ mitä on itse tehnyt. Jos hakkaa puut ja ne ajaa vaikka naapurin isäntä tienvarteen, hankintatyötä on vain puun valmistus.
  Eli 2Clomakkeelle kirjataan hankintakaupan arvosta vähennettävänä hankintatyön arvona puutavaran valmistuksen arvo. Puun ajon kulut ts naapurille maksettu korvaus, vähennetään metsätalouden menoina.
  Jos puut korjaa kokonaan urakoitsija tienvarteen ja metsänomistaja myy ne, kyse on edelleen hankintakaupasta. Mutta silloin ei synny ollenkaan hankintatyön arvoa, joka vähennettäisiin verotuksessa. Korjuun kulut vähennetään kokonaan metsätalouden menoina.

  HJ/Metsälehti

  Tarkennuksena Mettäpojan vastaukseen.
  Jos kuolinpesästä muodostetaan usean osakkaan yhtymä ja joku ostaa yhden osuuden, muodostuu kauppahinnasta metsävähennyspohjaa yhtymän metsäkiinteistölle ts. yhtymän metsäverotukseen. Osuuden ostaja ei siis voi hyödyntää syntynyttä metsävähennyspohjaa omilla tiloillaan, kuten vastauksesta voi ehkä ymmärtää.
  Jos yksi osakas ostaa kaikki yhtymän, ts entisen kuolinpesän osuudet, tila on tietysti kokonaan hänen, jolloin kaupoista muodostunut metsävähennyspohja on käytettävissä koko ao henkilön metsävähennyskelpoisten tilojen pääomatulojen vähennyksenä.

  HJ/Metsälehti

  Niin näitä Verohallinnon ohjeita voi jokainen käydä katselemassa vuoden 2012 verotusta koskevista yhtenäistämisohjeista, jotka löytyvät Verohallinnon nettisivuilta.
  Ohjeissa on monenlaista asiaa. Esimerkiksi nämä tuntikustannukset löytyvät sieltä. Mönkijän ja moottorikelkan kuluina voidaan vähentää 14 euroa tunnilta, jos kone ei kuulu kalustoon.
  Toinen asia on sitten hankintatyön arvo, joka voi olla mönkijä- ja mottorikelkkakorjuussa hieman erisuurinen kuin Verohallinnon ohjetaksat. Työn arvonhan voi aina laskea itse.

  Metsäverokirjasta löytyy sekä verohallinnon luvut, että allekirjoittaneen arvio siitä mitä hankintatyön arvo voisi olla em. pienkonekorjuussa.

  HJ/Metsälehti

  Hieman ihmetellen lueskelin tätä juttua. Ettei vain olisi keksitty ongelma jota ei ole olemassa.
  Verohallinnon yhtenäistämisohjeissa korjattiin mönkijöitä ja moottorikelkkoja koskevaa ohjeistusta. Se on nyt kutakuinkin sama kuin mitä se oli muutama vuosi sitten. Silloin siellä todettiin että ao laitteet kelpaavat metsätalouden kalustoon vain poikkeustapauksissa. Aika paljonhan niitä sinne meni silti.
  Lisäksi ohjeisiin on lisätty sana traktori. Tällä saadaan mukaan traktoriksi rekisteröidyt mönkijät.
  Ohjeistusta tarkennettiin sen vuoksi, että metsäverotuksessa alkoi ilmaantua 5-10 hehtaarin tilojen metsätalouden kalustoon kymppitonnin mönkijöitä. Ohjeistus on verovirkalijalle tuki, jolla voidaan evätä aiheettomat, omien polttopuiden ajeluun käytetyt koneet pois kalustosta.
  Tarkoitus on myös ohjeistaa vähentämään vähemmän käytettyjen koneiden metsätalouden kulut tuntikustannuksina.
  Mikä on uuden ohjeistuksen verotuskäytäntö, siitähän meillä ei ole vielä kokemuksia.

  HJ/Metsälehti

  Pitäisikö osakeyhtiömuotoinen metsänomistuskin saattaa samalle viivalle muiden pääomatulojen, ts esimerkiksi metsätulojen verotuksen kanssa? Osakeyhtiöiden yhteisöverokanta on nyt 24,5 ja sitähän hallitus kaavailee vielä alentavansa.
  Kujalaa jurppii se, että yhteismetsiä verotetaan 28 prosentin mukaan.
  Kujala kertoo, että hän omistaa metsänsä Forestor yhtiönsä kautta. Sen tulojen veroprosenttia ei jutussa mainita, jostain syystä?

  HJ/Metsälehti

  Kun kemeratuki tämän vuoden alusta muuttui verolliseksi, se on samanlaista pääomatuloa kuin puukaupan tulo, hirvivahinkokorvaus tai omasta metsästä otetun puutavaran arvo.
  Jos metsätila on metsävähennyskelpoinen, kemerakorvauksesta voi tehdä metsävähennyksen, sitä kai aloittaja haikaili.
  Uusi menettely helpottaa hieman pienimuotoista metsätaloutta harjoittavia. Hankintahakkuista ei yleensä kerry riittävää, metsävähennyksen edellytyksenä olevaa 2 500 euron nettotuloa, mutta kemerakorvausten kanssa etenkin Pohjois-Suomessa tuloja voi kertyä sen verran, että metsävähennystä voi hyödyntää. Lapissa jo noin 15 hehtaarin taimikonhoidon korvaus vieraalla teetätettynä oikeuttaa metsävähennykseen.

  HJ/Metsälehti

  Arvonlisäverovelvollisen metsäkalustoon kuuluva arvonlisäverottomana ostettu kone on myytäessä alvillinen.
  Käytäntö on vähän epäselvä ja liikkeetkin saattavat ottaa vaihtokoneita alvittomina, jos myyjä sanoo sen olevan alviton.
  Verollisuudella ei ole merkitystä, jos kone myydään arvonlisäverolliselle. Yksityiselle myytäessä käteen jää luultavasti vähemmän rahaa.

Esillä 8 vastausta, 1 - 8 (kaikkiaan 8)