Käyttäjän Mäyräkoira kirjoittamat vastaukset

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 29)
 • Mäyräkoira

  Visakallolle: KYllä löytyy 60 km säteellä Hartolasta. Mainitsemasi ympyrän sisällä on montakin, jos Hartola ei ole keskipiste.

  Mäyräkoira

  Minä tein ensimmäiset kaupat fsc sertifikaatti lisällä. Tai oikeastaan sain lisät 2019 tehtyyn kauppaan, kun allekirjoitin sopimuksen MG kanssa. Tuli 2000 egee vanhan kaupan lisänä. Tämä liittyy aikaisemmin tehtyyn metso sopimukseen kesällä. 5% täyttyy kepeästi ja muu 5% tulee helposti koivutaimikoista ja rantametsistä. Minä voin hankkia talousmetsää lisää ja pinta-ala riittää omasta takaa. Sertifikaatioiden ero ei käytännössä ole kovinkaan iso.

  Mäyräkoira

  Fsc korvaus MG:lla on kuulemani mukaan 1,2 €/kuutio. En ymmärrä , että tässä mihinkään jatkuvaan olisi pyrkimys. Itse tein metson. Kaikki lisätulo on tarpeen.

  Mäyräkoira

  Menkää nyt välillä itteenne. Alkaa oleen asiatonta morkkaamista vähä joka keskustelussa ja valokuvissa.

  Mäyräkoira

  Korjaan kuutiomäärän niin päin, että tuli yli 1,5x määrä. Ostettu ala sisältää mt 31,5 ha, vt 5,7ha, ct 2,7 ha sekä kitu 0,3 ha.  T1 6,4ha, T2 11,8ha  02 3,3 ha, 03 18,4 ha.Ennakoin hieman ja ostin kaksi kiinteistöä vuosina 2016 ja 2017, jolloin hintakilpailu ei ollut niin veristä. Suojelualueen perustamista viivytin sen verta, että korkeat puun markkinahinnat tuli hyödynnettyä. Suojeltu alue sisältää niukkakasvuisesta kalliosta rehevään lehtoon vähän kaikkea. Runsaspuustoinen alue. Ostetun alueen kasvu on uuden metsäsuunnitelman mukaan tällä hetkellä 250 kuutiota/ vuosi.  04 tukki ja kuitu on arvokkaampaa kuin 02 ja 03 metsätila arvioissa. Se selittää kuutiomäärät. Itse maapohja ei ole kovin hintavaa. Lisäksi kuitu / tukki suhde on aivan eri. Yhdellä tukkikuutiolla saa enemmän kuitua.

  Mäyräkoira

  Tulee rasitteeksi kiinteistörekisteriin. Jatkossa joutomaata käsittääkseni. Arvostetaan sen mukaisesti.

  Mäyräkoira

  Ei olisi. Vero olisi 30/34%, kun ei ole metsävähennyspohjaa. Nyt on koko summan edestä.

  Mäyräkoira

  En. Ostin korvausrahoilla 40ha nuorempaa metsää ja kuutioita lähes 2x enemmän. Pinta-ala nelinkertaistui suojeltuun alaan nähden.

  Mäyräkoira

  Itse tein juuri Metso sopimuksen luonnonsuojelualueen perustamisesta ELY-keskuksen kanssa. Sopimus on pysyvä. Maapohja jäi omistukseen. Korvaus maksettiin todellisen puuston mukaan. Puun hintana käytettiin alueella toteutuneita hintoja. Korvaus maksettiin yhdellä kerralla verottomana. Alue täytti tarvittavat kriteerit. Koko alueella on KIELLETTY metsänhakkuu, lahopuiden poistaminen sekä muu kasvien ja kasvinosien ottaminen sekä vahingoittaminen, marjoja ja sieniä lukuun ottamatta. Ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen. Selkärangaisten eläimien tappaminen, pyydystäminen, häiritseminen ja pesien vahingoittaminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen keräämistarkoituksessa. Rakennusten, teiden ja polkujen rakentaminen. Maastokilpailut ja harjoitukset, mukaan lukien myös kaikki järjestetty luonteeltaan yksityinen toiminta ja tapahtumat, jotka saattavat aiheuttaa maaston kulumista. Liikkuminen moottoriajoneuvoilla. Leiriytyminen ja avotulenteko. Samoin kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. SALLITUT toimenpiteet: Edellä olevien määräysten estämättä sallitaan metsästys metsästyslain mukaan. Haitallisten vierasperäisten kasvi- ja eläinlajien poistaminen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Lehtojen hoito maanomistajan hyväksymän ja ELY-keskuksen vahvistaman suunnitelman mukaan. Moottoriajoneuvolla ajo edellä mainituissa hoitotöissä sekä suojelualueen taakse jäävälle metsätalousalueelle olemassa olevaa ajouraa pitkin. Metsäautotielle vaaraa aiheuttavat yksittäiset puut voidaan kaataa ja ne tulee jättää suojelualueelle lahopuustoksi. Lisäksi sopimuksessa on erillinen poikkeuslupapykälä.

  Mäyräkoira

  Täällä Itä-Pirkanmaalla on toistaiseksi saatu hirvieläinkanta pysymään kohtuullisena metsästämällä. Kiitos kaikille, jotka tekevät konkreettista työtä ja metsästävät, oli sitten metsää tai ei.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 29)