Käyttäjän silencio kirjoittamat vastaukset

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 25)
 • silencio

  Tuntuu puumarkkinat taas hiljenevän. Tarjosin useilla paikkakunnilla leimikoita neljälle ostajaehdokkaalle: pääte- ja harvennushakkuita, kesä- ja talvikohteita, kuitua ja järeää tukkia, leimikot ennakkoraivattuja. Oikeastaan ainoa, mikä puuttui oli tasaisella maalla kasvava kesäkorjuukelpoinen järeä mäntytukkimetsä.

  Mikä oli tulos? Kiemurtelua, selittelyjä ja yksi ainoa ostotarjous – hankintahakkuusta. Tarjosin pystykauppojen ohessa muutamaa pienehköä hankintahakkuuleimikkoa (ensiharvennus). Pystyhakkuiden hylkiminen ja hankinnan suosiminen hieman ihmetytti, aiemmin kun hankintaleimikoihin on suhtauduttu sanoisinko nuivasti.

  Johtuuko tilanne viime talvesta, jäivätkö talvikohteet tekemättä? Mitä tapahtuu jos tuleva talvi on myös lämmin ja vähäluminen?

  Vai onko markkinoiden ylitarjonta saavuttanut kipupisteensä, ostetaanko enää vain rusinat pullasta?

  Herroille Wahlroos & Salo esittäisin pyynnön: lopettakaa sonnan jauhaminen ja tulkaa ulos kabineteista katsomaan metsäsektorin arkea. Puu ei liiku, koska sitä ei osteta.

  silencio

  Suorittava porras kirjoitti: ”Keskustelun virittämiseksi kerron , että katkontamatriisi on sahurin ja puunmyyjien tavoitteista muodostettu kompromissi . Jos saha saisi yksin päättää , mitä mittoja tehdään , olisi matriisi kovasti toisenlainen. Samoin olisi valmiista tuotteista saatu hintakin .”

  Herää kysymys: miksi sahat ostavat muutakin kuin vain optimipituista tukkia? Miksi ostetaan materiaalia, joka huonontaa kilpailukykyä tulosta? Ollakseen markkintatalouden mukaista, toiminta kuulostaa varsin irrationaaliselta.

  Suorittava kirjoitti myös: ”Tämä parantaisi kilpailukykyä ja mahdollisuuksia maksaa puusta parempaa hintaa. Kannattaisiko antaa ammattilaisten päättää , miten puut katkotaan ? ”

  Kokeileppa ehdottaa työnatajallesi että tekee asiakkaan kanssa vuosisopimuksen, jossa kaikki ehdot jätetään auki. Sopimuksen päätyttyä asiakkaan ”ammattilaiset” voisivat sitten päättää ehdot ja hinnan jälkikäteen. Tämä varmasti parantaisi asiakkaan kilpailukykyä. Mutta luulen, että työnantajasi ystävällisesti kertoo sinulle, miksi tällainen sopimus ei kuitenkaan ole hyvä juttu.

  Pientä markkinatalouden realiteettien ymmärrystä näihin ehdotuksiin kaivattaisiin.

  silencio

  Suorittava porras kirjoitti: ”Hän myös tietää tukin laatuvaatimukset – varmasti metsänomistajaa paremmin .”

  Voihan näin tietysti ollakkin. Laatuvaatimukset on kuitenkin kirjattu hakkuuoikeuden ostajan ja puun myyjän väliseen sopimukseen. Tätä sopimusta tulee noudattaa, ja jos myyjällä on riitävästi viitseliäisyytta lukea sopimus läpi – kuten ehdottomasti tulisi olla – on hän tietoinen laatuvaatimuksista riittävällä tasolla. Jos taas hakkuussa ei noudateta SOPIMUKSEN TEKOHETKELLÄ voimassa olleita laatuvaatimuksia, kyseessä on sopimusrikkomus.

  Suorittava on myös aiemmin kirjoittanut hintalistoista. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niissä otetaan huomioon vain hakkuun alkamisajankohdan tavaralajien kysyntä. Pläräsin hakkuusopimuksia, ja tässä kohta erään ostajayrityksen yleisistä sopimusehdoista: ”Puutavaran mittojen ja laadun osalta noudatetaan sopimuksen solmimishetkellä voimassa olevia ostajan mitta- ja laatuvaatimuksia, ellei muuta sovita. Ostajalla on kuitenkin oikeus ilman eri sopimusta poiketa mainituista vaatimuksista, jos siitä ei aiheudu myyjälle taloudellista haittaa.”

  Näkisin, että em. kohdan perusteella hintalistojen käyttö, jos hakkuusopimuksessa ilmoitetut tukin lyhimmät mitat jätetään pois (myyjä kärsii taloudellisesti), on sopimusrikkomus.

  Kaikkien osapuolten tulisi ymmärtää, että sopimus on sitova dokumentti, jota TULEE NOUDATTAA. Jos sopimuksia rikotaan tahallaan tai tuottamuksellisesti, on puukaupalta pohja pois. Elämmekö banaanivaltiossa?

  silencio

  Korpituvan Taneli kirjoitti: ”Ainakin Metsään.fi toimihenkilöt sanovat että tämä ei ole metsätaloussuunnitelma.”

  Tällaista viestiä on minullekkin tullut. Toisaalta, Metsäkeskuksen Metsään-lehti antaa otsikon mukaan ymmärtää, että metsään.fi on metsäsuunnitelma ja vielä enemmän:

  http://www.metsaan-lehti.fi/fi
  /artikkeli/metsaanfi-paljon-mu
  utakin-kuin-metsasuunnitelma

  Taitaa Metsäkeskuksen vastaus Daavidb:n kysymykseen olla juuei?

  silencio

  Kassinen kirjoitti: ”Hilaruudut ovat 16 m x 16 m kokoisia alueita, joista inventointialue koostuu.”

  Miten hilan puustotiedot muodostuvat, jos kuvion raja sattuu kulkemaan keskeltä hilaa, toisella puolella on uudistuskypsää rauduskoivikkoa ja toisella puolella vastaistutettu havupuutaimikko? Onko hila pienin käsittely-yksikkö, ja se määritellään aina kuuluvaksi yhdelle ja vain yhdelle kuviolle?

  Kassinen kirjoitti myös: ”Toisen kesänä inventointia täydennetään. Maastossa käydään arvioimassa kohteet, joille uusi inventointimenetelmä ei ole tuottanut riittävän luotettavia tietoja. Tarkistettavia kohteita ovat pääasiassa taimikot ja alueelle epätyypilliset metsät.”

  Tuosta saa helposti sen kuvan, että kommitoija käy tilalla aina keilauksen jälkeisenä vuonna. Näin ei kuitenkaan ilmeisesti aina ole, olen huomannut että ainakin osalla kaukokartoitetuilla alueilla taimikkotiedot ovat muutamaa vuotta ennen keilausta, tosin ohjelmallisesti kasvatettuina . Mainitsen tämän siksi, että käyttäjät eivät ihmettelisi miksi taimikkotiedot eivät ole kohdallaan, vaikka kommitoijan olisi pitänyt käydä taimikossa keilausta seuraavana vuonna.

  Ja Kassinen vielä: ”Kyllä nuo laserkeilaukset tehdään ihan omina hankkeina. Maanmittarin aineistoja on käytetty vain joillakin alueilla.”

  Onko keilaustarkkuus sama Metsäkeskuksen hankkeissa ja Maanmittauslaitoksen aineistoissa?

  Krojattu krijoitusvihre…

  silencio

  A. Jalkanen kirjoitti: ”Silencion malli on mielestäni epäonnistuneen uudistamisen paikkailua eikä intensiivikasvatusta. Karsinta on ainut apu tuossa.”

  Luin noin vuosi sitten artikkelin, jossa käsiteltiin juuri ns. räkämännkiköiden käsittelyvaihtoehtoja. Artikkelissa (en löydä linkkiä tähän hätään) tarjottiin yhtenä vaihtoehtona laatuharvennuksen (laadukkaammille männiköille) ja kuitukasvatuksen (hyvin huonolaatuisille männiköille) väliin vaihtoehtoa, josta puhuttiin intensiivikasvatuksena. Tällä ilmeisesti tarkoitettiin intensiivikasvatuksentyyppistä harvennusmallia erotuksena laatuharvennuksesta. Olisi pitänyt olla tarkempi, pahoitteluni.

  silencio

  Gla kirjoitti: ”Muista en tiedä, mutta itse ainakin kritisoin eniten juuri toimenpide-ehdotusten virheellisyyttä.”

  Mielestäni toimenpide-ehdotusten virheellisyys johtuu huonolaatuisesta puustodatasta, Kassinen taisi mainitakkin ettei (laser)data yllä vanhojen metsäsuunnitelmien tasolle. Huonosta lähtötiedosta ei saa hyvälaatuista tulostietoa, vaikka sitä kuinka prosessoisi -> garbage in, garbage out (perusasiaa jo vuosikymmenten takaa).

  Olen hieman huolestuneena seurannut Otson ja Metsäkeskuksen sivuilta, että (jos olen oikein ymmärtänyt) myös metsäsuunnitelmat nojaavat tästä eteenpäin laserdataan. No, varmasti laseraineiston analysointi ajan mittaan paranee, ehkä keilaustakin saadaan tarkemmaksi. Mutta seuraavaan ’kierrokseen’ on näillä näkymin kymmenen vuotta.

  Korjattu typo.

  silencio

  Rivinelonen, hyvä huomautus. Eli tarkennetaan: vain luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset purot ovat lakikohteita. Uudessa metsälaissa vanhatkaan ojat eivät ymmärtääkseni muutu puroiksi, tilanne on tältä osin selkeämpi.

  Löysin alla olevan kohdan viimevuotisesta hallituksen esityksestä eduskunnalle: ”Ehdotuksessa sallittaisiin nykyisestä poiketen puron uoman ylitys tai puutavaran kuljetus lumettomana tai roudattomana aikana, jos toimenpiteissä noudatetaan erityistä varovaisuutta eikä toimenpide vaaranna ominaispiirteiden säilyttämistä. Esimerkiksi kivikkoisen puron uoman ylitys voitaisiin arvioida sallituksi toimeksi.”

  Lieneekö tuo ehdotus mennyt läpi?

  silencio

  Jees h-valta, hulvaton kommenttisi maaperän maiskuttelusta lienee ironiaa, mutta tuskinpa tuo ihan uskomuspohjalla on. Maanmuokkauksen yksi tavoite on saada istutuspaikalle parempi, voisikko käyttää termiä mikroboniteetti.

  Luontainen boniteetti voinee vaihdella hyvinkin pienialaisesti. Anton ilmeisesti kykenee lukemaan merkit, jotka kertovat kasvuedellytysten olevan optimaaliset.

  Olen joskus heinätessä taukoa pitäessä ihmetellyt, mikä loppujen lopuksi ratkaisee mitkä puut kehittyvät valtapuiksi? Aivan suuren kantojen läheisyyteen istutetut taimet näyttivät lähteneen usemmiten hyvin kasvuun.

  Ihan alkuaikoina tosin tärkein perusoppi tuli taukopaikan valinnasta. Ei pidä istua tuoreelle havupuun kannolle! Sananlasku sanoo opin tulevan joskus kantapään kautta. Tämä oppi tuli perille pihkan muodossa hieman ylempää.

  silencio

  Puun takaa, tuo normaalia harvempaan istutus voisi olla toimiva metodi. Jos uudistustapa ja taimikonhoidot ovat hanskassa ja maaperän olosuhteet kunnossa, jäänee taimien tuhoutumisprosentti ilman luonnontuhoja riittävän pieneksi. Mutta miten oksikkuus?

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 25)