Käyttäjän tilia cordata kirjoittamat vastaukset

Esillä 3 vastausta, 1 - 3 (kaikkiaan 3)
 • tilia cordata

  Voitollisesta tuloksesta maksetaan 30-34 prosentin vero Suomeen.

  Hallituksen esityksen mukaan ”Tuloon kohdistuu ennakkoperintälain mukainen ennakonpidätysmenettely, jos puun myyjänä on suomalainen yhtymä, jossa on rajoitetusti verovelvollisia osakkaita. Yhtymä antaa metsätalouden veroilmoituksen. Rajoitetusti verovelvolliselle osakkaalle hänen omistusosuutensa mukaisesti tulevan jako-osuuden verotus tapahtuu verotusmenettelylain mukaisessa järjestyksessä ja veron määrä on pääomatulona verotettavasta tulo-osuudesta 28 prosenttia. Nykyiselläänkin niitä rajoitetusti verovelvollisia, jotka omistavat metsää yhtymän osakkaana, verotetaan samalla tavoin kuin Suomessa yleisesti verovelvollisia puun myyntitulon saajia eli he voivat saada tuloverolaissa säädetyt vähennykset.”

  https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090173#idp447642320

  tilia cordata

  Nyt pitää myöntää, että taisin antaa vanhentunutta tietoa. Veronmaksajain Keskusliiton sivujen mukaan ”Muut verotusyhtymän tulot, esim. maa-ainesten myyntitulot tai sellaiset tulot, joita ei ole voitu ilmoittaa lomakkeilla 2Y, 2C tai 7K, ilmoitetaan lomakkeella 50B”.

  Nyt kun luin tuota uutta lomaketta 2Y, niin sen uusi kohta tosiaan soveltuu sinun tapauksessasi. Eli 2Y on oikea ilmoittamistapa.

  tilia cordata

  Kuten jo aiemmissa viesteissä on todettu, kiinteistöltä saatu puun myyntitulo ei ole metsätalouden tuloa. Siksi hankintatyön arvoa ei voi vähentää verotuksessa. Samoin menovarausta ei voida tehdä. Sen sijaan kaupan tuotot ja kulut ilmoitetaan lomakkeella 50B. Ei siis lomakkeella 2Y.

  Jos hankintatyötä ei tehdä itse, työn osuudesta voidaan tehdä lisäksi kotitalousvähennys osakkaiden omilla veroilmoituksilla. Yhtymän osakkaat oletettavasti käyttävät rakennusta vapaa-ajan asuntonaan.

Esillä 3 vastausta, 1 - 3 (kaikkiaan 3)