Keskustelut Metsänhoito PUUKAUPPAKOULU,MENIKÖ SOVITUSTI ? Vastaa aiheeseen: PUUKAUPPAKOULU,MENIKÖ SOVITUSTI ?

Vastaa aiheeseen: PUUKAUPPAKOULU,MENIKÖ SOVITUSTI ?

Keskustelut Metsänhoito PUUKAUPPAKOULU,MENIKÖ SOVITUSTI ? Vastaa aiheeseen: PUUKAUPPAKOULU,MENIKÖ SOVITUSTI ?

T.Pihlaja

4. Periaatteessa puunkorjuun suunnittelu kuuluu ostajalle, mutta halutessaan metsänomistaja myös osallistua esim. merkitsemällä maastoon säästettäviä kohteita yms. Korjuuta suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon myös vuodenajat ja mahdollisesti myös vallitsevat keliolosuhteet. Usein pienillä muutoksilla esim. juontouran suunnittelussa voidaan merkittävästi vähentää maastovaurioita. Metsänomistajan kannattaakin yleensä suhtautua myönteisesti ostajan puolelta tuleviin ehdoksiin suunnitelmien muuttamisesta, niillä kun yleensä on kokemukseen perustuva pohja. Metsänomistaja voi myös vaikuttaa korjuunsuunnitteluun paikallistuntemuksellaan ja näin ollen helpottaa suunnittelijan työtä.

Puunkorjuun aloituksesta ilmoitetaan metsänomistajalle, mikäli tästä on kauppakirjalla sovittu. Nykyään ilmoituksen hoitaa yleensä hakkuukoneen kuljettaja, jonka kanssa kannattaa käydä läpi ostajan kanssa sovitut asiat. Metsänomistajan kannattaa käydä leimikolla pian aloituksen jälkeen mikäli mahdollista, sillä tällöin on vielä mahdollista vaikuttaa esim. harvennuksen tiheyteen. Ammattitaitoinen kuljettaja pystyy muuttamaan työjälkeään toiveiden mukaan. Kuljettajalta kannattaa myös tarkistaa milloin koneen mittalaite on tarkistettu viimeksi. Nykyään koneista otetaan ns. iso otanta 4-6 kertaa vuodessa ja kuljettaja valvoo mittalaitetta silmämääräisesti sekä päivittäin mitattavilla satunnaisotannalla valituilla rungoilla.