Keskustelut Metsänomistus Onko metsä sijoittajan turvasatama huonoina aikoina? Vastaa aiheeseen: Onko metsä sijoittajan turvasatama huonoina aikoina?

Vastaa aiheeseen: Onko metsä sijoittajan turvasatama huonoina aikoina?

Keskustelut Metsänomistus Onko metsä sijoittajan turvasatama huonoina aikoina? Vastaa aiheeseen: Onko metsä sijoittajan turvasatama huonoina aikoina?

Hard

Metsä on siitä hyvä sijoituskohde että se kasvaa konkreettisesti, eli joka vuosi syntyy lisää kuutioita (vertaa kultaan, joka pysyy vuodesta toiseen muuttumattomana).

Suurin riski metsässä kohdistuukin puun kysyntään (=hintaan). Tukkipuulle lienee löytyy markkinoita jatkossakin hyvään hintaan.

Kuitupuu sen sijaan näyttää vähän huonolta kun metsäteollisuus ei enää tunnu investoivan Suomeen. Pidemmän päälle kysyntä väkisin vähenee ja aika paljonkin jos ihmeitä ei tapahdu.

Energiakäyttö voi korvata kuitupuun kysynnän vähenemää mutta hinta ei välttämättä ole niin hyvä. Lisäksi energiakäyttö on suuresti riippuvainen poliittisista päätöksistä (tuet jne.) joten riskejä on monenlaisia.

Muita luontaisia riskitekijöitä (esim. myrsky-, hyönteis-, hirvi- ym.-tuhot) en ryhdy tässä käsittelemään, ne ovat tuttuja kaikille.

Itse näkisin että metsä sijoituskohteena asettuu korkorahastojen ja osakesijoitusten välimaastoon, lähemmäksi korkomarkkinoita. Käytännössä sijoitetulle pääomalle saa muutaman prosentin tuoton ja riskit ovat yllä luettelemani, eli tuotto todennäköisesti on tulevaisuudessa jonkinverran pienempi kuin nykyisin.