Keskustelut Metsänhoito Kemera Vastaa aiheeseen: Kemera

Vastaa aiheeseen: Kemera

Keskustelut Metsänhoito Kemera Vastaa aiheeseen: Kemera

Yrittäjä-metsänomistaja

Käyttötarkoitus ei tosiaan ratkaise onko kyseessä kemeralain tarkoittamaa pienpuuta.  Sitä on sellainen puu, joka hakataan muuten kemeraehdot täyttävästä metsästä eli keskiläpimitan täytyy olla sekä ennen hakkuita että hakkuu  jälkeen olla korkeintaan 16 cm.