Keskustelut Metsänomistus Puunmyyntitulot metsäyhtymäosakkaalle Ruotsiin Vastaa aiheeseen: Puunmyyntitulot metsäyhtymäosakkaalle Ruotsiin

Vastaa aiheeseen: Puunmyyntitulot metsäyhtymäosakkaalle Ruotsiin

Keskustelut Metsänomistus Puunmyyntitulot metsäyhtymäosakkaalle Ruotsiin Vastaa aiheeseen: Puunmyyntitulot metsäyhtymäosakkaalle Ruotsiin

tilia cordata

Voitollisesta tuloksesta maksetaan 30-34 prosentin vero Suomeen.

Hallituksen esityksen mukaan ”Tuloon kohdistuu ennakkoperintälain mukainen ennakonpidätysmenettely, jos puun myyjänä on suomalainen yhtymä, jossa on rajoitetusti verovelvollisia osakkaita. Yhtymä antaa metsätalouden veroilmoituksen. Rajoitetusti verovelvolliselle osakkaalle hänen omistusosuutensa mukaisesti tulevan jako-osuuden verotus tapahtuu verotusmenettelylain mukaisessa järjestyksessä ja veron määrä on pääomatulona verotettavasta tulo-osuudesta 28 prosenttia. Nykyiselläänkin niitä rajoitetusti verovelvollisia, jotka omistavat metsää yhtymän osakkaana, verotetaan samalla tavoin kuin Suomessa yleisesti verovelvollisia puun myyntitulon saajia eli he voivat saada tuloverolaissa säädetyt vähennykset.”

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090173#idp447642320