Keskustelut Metsänhoito Miten kannattaisi lannoittaa? Vastaa aiheeseen: Miten kannattaisi lannoittaa?

Vastaa aiheeseen: Miten kannattaisi lannoittaa?

Keskustelut Metsänhoito Miten kannattaisi lannoittaa? Vastaa aiheeseen: Miten kannattaisi lannoittaa?

Burl

Oikeastaan riippumatta siitä, milloin paikalla oleva metsikkö on tarkoitus uudistaa, boorilannoitus kannattaa tehdä. Erityisesti boorilannoitus eroaa kasvatuslannoituksista siten, että investointi on pieni (korkotekijän merkitys lannoituksen ajoitusta mietittäessä ei ole missään mielessä iso) ja boori nykykäsityksen mukaan säilyy metsämaassa ja biomassassa toisin kuin esmes typpi.

 

Jos pystyssä olevaa metsikköä on tarkoitus kasvattaa vielä, niin ilman muuta kannattaa lannoittaa. Syntyneitä vikojahan lannoitus ei varsinaisesti korjaa, mutta sekä pituus- että paksuuskasvu korjaantuu hämmästyttävän nopeasti, ensimmäisen täyden kasvukauden jälkeen vaikutus on nähtävissä. Mutta viimeistään vuoden-parin sisällä uudistamisesta, koska boorin puutoksen oireet saattavat ilmaantua taimiin mm. monilatvaisuutena sangen varhain, vaikka puiden yleishabitus olisikin hyvä. Eli sanoisin, että kannattaa lannoittaa silloin, kun muita kiireiltä ehtii. Toinen vaihtoehto soluboorille toki on Bortrack.

Omilla mailla on parikymmentä vuotta sitten boorinpuutoksesta nuoruudessaan kärsineitä ja tuolloin lannoitettuja metsiköitä. Nyt kahta harvennuskertaa myöhemmin puutoksen vaikutukset näkyy edelleen rungoissa tyven oksaisuutena, mutkina ym. laatuvikoina ja myös lahoa näyttää olevan normaalia enemmän, mutta kasvu on hyvä ja aikanaan kohtuulliseen hyvään tukkiprosenttiin näillä näkymin päästään. Nyt alkuvuodesta on tarkoitus ottaa boorinpuutosalueiden taimikoista neulasnäytteitä, sillä vaikka puutosoireet eivät olisi selkeitä, niukkuutta saattaa olla ja tämä vaikuttaa puuston tilavuus- ja pituuskasvuun sekä laatuun.