Keskustelut Metsänhoito Valikoituvatko metsäalalle heikkolahjaisimmat yksilöt? Vastaa aiheeseen: Valikoituvatko metsäalalle heikkolahjaisimmat yksilöt?

Vastaa aiheeseen: Valikoituvatko metsäalalle heikkolahjaisimmat yksilöt?

Keskustelut Metsänhoito Valikoituvatko metsäalalle heikkolahjaisimmat yksilöt? Vastaa aiheeseen: Valikoituvatko metsäalalle heikkolahjaisimmat yksilöt?

sammeli

Aloittaja kirjoitti ”On tämä ihmeellistä. Olen teettänyt kalliin metsätaloussuunnitelman, miten metsiä hoidetaan parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan. Sitten ilmeneneekin, että käytännössä metsää ei voidakaan hoitaa sen mukaisesti. Suunnitelma oli turha ja jopa vahingollinen.”

Olet saanut parhaan käytettävissä olevan tiedon ja menetelmä on epäilemättä juuri paras mahdollinen. Mikäli selailet hetkenkin näitä keskustelu palstoja huomaat mikä on olut vuosi kausia ehdottomasti yleisin ja eniten keskustelua herättävä aihe- juurikin hirvieläin vahingot. Tervetuloa vain metsänomsitajien joukkoon. Jokainen metsäammattilainen varmasti pyrkii kaikenaikaa tuomaan esiin hirviongelmaa. Hirvet ovat valtionlehmiä ja loppupelissä mmministeriön alaiset riistaviranomaiset tekevät päätökset sallitusta kannasta. Ei muuta kuin pidä vain ääntä, mutta kohde on mielestäni väärä.

Metsäsuunnitelmasta. Kyllä suunnitelmaan täytyykin laittaa paras menetelmä ehdolle. Suunnittelijalla ei ole valtaa päättää hirvitiheyksistä eikä myöskään hakkuun ajankohdista. Hirvet kun sattuvat paikalle niin jälki on pahaa, mikäli eivät olisi sattuneet olisit nyt tyytyväinen uuden taimikon omistaja. Metsänomistajalla on jonkinlainen vastuu pitää hirvet pois taimikoistaan eikä sitä voi siirtää viljelytyön suorittajalle. Omalta osaltani olen pyrkinyt vuosia karkottamaan hirviä taimikoistani, mutta olen kohtalotoverisi ja monen muunkin, kalliilla rahalla ja kovalla työllä perustettuja taimikoita hirvet söivät hirvivahinkokorvauksen perusteella 18,3 ha ja kolmevuota aikaisemmin vajaa 30ha. Vaan ei auta kuin kova kovaa vasten.

Piennä lohtuna aloittajalle. Mikäli runkopuuta on hiukankin jäljellä on mahdollista, että leposilmusta lähtee uusi kasvu kun juuristo on vielä hengissä ja muokattuun maahan voi itse käydä varsin edullisesti suorittamassa täydennys kylvön männyn siemenellä. Toki taimikkoa voi kuusellakin koittaa täydentää, mutta karulla maalla kuusen kasvu jää helposti puoleen männystä ja tuholaisensa on silläkin.

Kyllä se siitä!

Varsinaiseen kysymykseen en osaa minäkään antaa vastausta.