Keskustelut Metsänhoito Valikoituvatko metsäalalle heikkolahjaisimmat yksilöt? Vastaa aiheeseen: Valikoituvatko metsäalalle heikkolahjaisimmat yksilöt?

Vastaa aiheeseen: Valikoituvatko metsäalalle heikkolahjaisimmat yksilöt?

Keskustelut Metsänhoito Valikoituvatko metsäalalle heikkolahjaisimmat yksilöt? Vastaa aiheeseen: Valikoituvatko metsäalalle heikkolahjaisimmat yksilöt?

Anton Chigurh Anton Chigurh

Metsiemme pinta-alasta 40% on kuivia tai kuivahkoja kankaita joilla menestyy vain mänty. Taimet istuttanut metsäyhtiö olisi osoittanut täydellistä holtittomuutta ja heikkolahjaisuutta, jos se olisi istuttanut jotain muuta kuin mäntyä.

Loput metsäpinta-alastamme (12 miljoonaa hehtaaria) on tuoretta kangasta tai vieläkin satoisampaa. Oma henkilökohtainen kokemukseni on, että noilla mailla (keskellä maata, kuopion korkeudella) rauduskoivu on paras vaihtoehto. Muutaman kerran olen onnistunut kasvattamaan (aikaa istutuksesta 15-vuotta) rauduskoivikon ensiharvennusvaiheeseen, jolloin olen jättänyt 1000 runkoa hehtaarille. Olen mitannut tuollaisen rungon parametrit, jotka ovat: kasvuvaippa luokkaa 5 neliömetriä, lustonohuus välillä 5-10 millimetriä. Kasvu tuossa vaiheessa on minimissään 25 kiintokuutiometriä hehtaarilla. Tarkoittaa sitä, että holtittoman sorkkaeläinlaidunnuksen puuntuotantoa alentava vaikutus on vähintään 200 miljoonaa kiintokuutiometriä vuodessa.