Keskustelut Luonto Ilmasto Vastaa aiheeseen: Ilmasto

Vastaa aiheeseen: Ilmasto

Keskustelut Luonto Ilmasto Vastaa aiheeseen: Ilmasto

Lasse

Ympäristöministeriön näkemys…

Turkistarhojen ympäristöön aiheuttama kuormitus muodostuu ravinnepäästöistä maaperään, pinta- ja pohjavesiin sekä päästöistä ilmaan. Lisäksi turkistarhaus aiheuttaa hajuhaittoja tarhan lähiympäristössä. Vesienhoitosuunnitelmissa turkistarhauksen aiheuttamaksi vesistöjen ravinnekuormitukseksi on arvioitu 19 tonnia fosforia ja 430 tonnia typpeä vuodessa,
mikä on noin 1 % kaikesta ihmisen aiheuttamasta fosfori- ja noin 2 % typpikuormituksesta,
kun kokonaiskuormituksesta on vähennetty laskeuman ja luonnonhuuhtouman osuus
.