Keskustelut Metsänhoito Ettei metsätaloudelle kävisi Nokiat Vastaa aiheeseen: Ettei metsätaloudelle kävisi Nokiat

Vastaa aiheeseen: Ettei metsätaloudelle kävisi Nokiat

Keskustelut Metsänhoito Ettei metsätaloudelle kävisi Nokiat Vastaa aiheeseen: Ettei metsätaloudelle kävisi Nokiat

mehänpoika

Suomessa hyvälaatuisen raakapuun kasvatus on suurelta osin tyssännyt liian tiheänä pidettyyn hirvikantaan. Se on lisännyt monesti myös uudistamisen kustannuksia. Myös taimien hinnat ja palkkataso on karannut käsistä metsänhoitopuolella. Puuntuottamisen kannattavuus on heikentynyt jo vuosikymmeniä, joten jatkuva kantohintujen aleneminen vaikuttaa selvästi metsien hoidon tasoon alentavasti..

Puunkorjuuta rasittaa palkkakustannusten lisäksi korkea polttoaineen hinta ja koneiden kallis hankintahinta. Metsäkoneita voi olla nykyisin jopa liikaa teollisuuden puuhuoltoa ajatellen. Sekin on lisäämässä paineita korjuun kustannuksiin.

Puuta jalostavissa tehtaissa, ainakin sellu, ja paperilinjoilla, ovat työntetkijät jo vuosikymmeniä sahanneet altaan oksaa jolla istuivat ylisuurten palkkavaatimustensa muodossa. Se on työnseisausten ja lakkojen muodossa vienyt Suomelta mainetta hyvänä ja luotettavana sellun sekä paperin toimittajana.

Jos järkeä ei löydy kustannusten alentamiseksi, voi viime vuosien epäedullinen kehityssuunta metsätaloudessa jatkua edelleen.