Keskustelut Metsänomistus Uusi metsänomistaja Vastaa aiheeseen: Uusi metsänomistaja

Vastaa aiheeseen: Uusi metsänomistaja

Keskustelut Metsänomistus Uusi metsänomistaja Vastaa aiheeseen: Uusi metsänomistaja

metsä-masa metsä-masa

Kun uusi metsänomistaja kertoi tavoitteistaan ja metsäkokemuksistaan on varmin tapa kartoittaa tilanpitoa ja töiden tekemistä oman Mhy:n neuvojan kanssa, tilan töiden kiireellisyys selviää siinä samalla.

Kaikilla kolmella isolla toimialla UPM,MG ja Storaenso on palvelut laidastaan metsänomistajille, mutta harvoin ne palvelee vielä täysin-nuorta ja aloittelevaa metsänomistajaa.

Tilanpidon kannattavuus paranee jos innostus omantilan metsätöihin on kova ja tekee omana työnä viljely- ja raivaussahatyöt. Hakkuut kannattaa  suunnitella tehtäväksi harvennuksia ja päätehakkuita sisältäviksi leimikoiksi, sille valitulle puunostajalle, siihenkin saat vinkit Mhy:tä.