Keskustelut Metsänhoito Ehdotus Metsälehdelle Vastaa aiheeseen: Ehdotus Metsälehdelle

Vastaa aiheeseen: Ehdotus Metsälehdelle

Keskustelut Metsänhoito Ehdotus Metsälehdelle Vastaa aiheeseen: Ehdotus Metsälehdelle

uudehko metsänomistaja

Metsälehti toivoi vinkkejä ”Planterin” ehdottaman uuden palstan kysymykseksi. Jees h-valta viittasi kohta termiin termiin ”virkavastuu”.

Virkavastuu on monelle epämääräinen käsite, jonka turvin virkamiehet voivat tehdä monia asioita oman mielensä mukaan.Ymmärtääkseni virkavastuu on termi, jota voidaan käyttää, jos virkamies ei toimissaan noudata lakia. Poliittinen vastuun taas oletetaan näkyvän poliitikon saamassa seuraavien vaalien äänimäärässä.

Toivoisin Metsälehdeltä syvällista artikkelia aiheesta ”virkavastuu”. Mitä virkavastuu käytännössä tarkoittaa? Onko kyse lakiin jääneestä menneiden aikojen säännöksestä? Toivoisin muutamia esimerkkejä käytännössä tuomioon johtaneista ”virkavastuu” määräyksen rikkomuksista ja niistä seuranneista tuomiistuinten tuomitsemista rangaistuksista. Millaisia rangaistuksia laki sallii òikeuden antaa virkavastuun rikkomisesta. Kuinka monia virkavastuu-kysymyksiä Suomen oikeuisistuimessa vuosittain käsitellään?

Toivoisin vielä jonkun lakia ja käytäntöja tuntevan esittävän menetelmät joilla esimerkiksi hirvikannan sopivaa suuruutta säätekevä virkamies saatettaisiin oikeuskäsittelyyn. En pyri ennakoimaan lopputulosta vaan haluaisin lisätä ymmärrystäni ”virkavastuusta”. Haluainin saada tietoja sekä virkamienen kannalta että virheellisistä päätöksistä kärsineiden kansalaisten kannalta.

Siis ”jees h-vallan” esittämä tapaus.
– Kenellä tai millä elimellä on oikeus tehdä päätös asian ottamisesta käsittelyyn?
– Missä elimessä asia käsiteltäisiin?
– Kenen velvollisuuksiin kuuluisi se, että moinen epäilty rikkomus käsiteltäisiin lakien mukaisesti ja nopeasti?
– Minkätasoisen määräyksen tai ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa viedä virkamiehen oikeuteen virkavastuunsa rikkomisesta?
– Kenellä tai millä elimellä olisi yleensä puhevaltaa asiassa?