Keskustelut Metsänhoito Teetin metsänlannoituksen. Olenko konna vaiko sankari? Vastaa aiheeseen: Teetin metsänlannoituksen. Olenko konna vaiko sankari?

Vastaa aiheeseen: Teetin metsänlannoituksen. Olenko konna vaiko sankari?

Keskustelut Metsänhoito Teetin metsänlannoituksen. Olenko konna vaiko sankari? Vastaa aiheeseen: Teetin metsänlannoituksen. Olenko konna vaiko sankari?

metsä-masa metsä-masa

Lannoitus on ollut selmeästi tuottava investointi. Kesän lannoituskohteet on kuivahkon kankaan männiköitä, jotka on harvennettu vastottain, eli lannoituksella kasvatetaan tukkikokoluokan puusoa, lisäksi tämän vuoden lannoitusohjelmaan tuli 6 ha ojitettuja turvemaita BT- 4000 metsätuhkalla, jossa boori on mukana.

Vuosittain toistuva n.+ – 25 ha lannoituskustannus tasaa myönteisesti menovarauksia ja metsätuloja lopullisessa verotuksessa !