Keskustelut Metsänhoito Avohakkuukielto Vastaa aiheeseen: Avohakkuukielto

Vastaa aiheeseen: Avohakkuukielto

Keskustelut Metsänhoito Avohakkuukielto Vastaa aiheeseen: Avohakkuukielto

A.Jalkanen A.Jalkanen

Ymmärrän sen, että jokin suotyyppi voi kadota jos se ojitetaan, siis siinä määrin, että se ei ennallistamallakaan enää palaudu. Jos kuitenkin  luontotyypeillä tarkoitetaan myös eri kivennäismaan metsätyyppien eri kehitysvaiheita, ollaan hakoteillä. Meillähän on jokaisesta metsätyypistä eri kehitysluokkia jotka muuttuvat toisiksi, mutta eivät toki katoa.

Lajit voivat olla uhanalaisia jos elinympäristön ominaispiirteet muuttuvat liikaa. Nyt väitetään että myös kivennäismaan metsätyyppi voi olla ”uhanalainen”, jos se muuttuu liikaa verrattuna johonkin luonnontilaiseen ihannetilaan. Tämä on todella outoa ajattelua.

Jotain hyvääkin tästä voi seurata. Jos joku nyt valtionhallinnossa suhtautuu näihin uhanalaisuuksiin vakavasti, niin he varmaan antavat lisää rahaa metsien suojeluun.