Keskustelut Puukauppa runkohinnoittelu Vastaa aiheeseen: runkohinnoittelu

Vastaa aiheeseen: runkohinnoittelu

Keskustelut Puukauppa runkohinnoittelu Vastaa aiheeseen: runkohinnoittelu

Aimo Jortikka

Metsäasiantuntija rajaa digitaaliselle kartalle leimikon, josta hän on tekemässä puukauppatarjousta ja sovellus määrittää kohteen puustotiedot kuten tukkiprosentin, puulajeittaisen järeyden, laadun ja runkolukusarjan. Puustotietojen arviointi tekoälyä hyödyntäen perustuu laajoihin erilaisiin julkisiin paikkatietoaineistoihin, joita täydennämme omilla aineistoillamme kuten esimerkiksi hakkuukoneiden mittaustiedolla ja sahojemme tukkimittareista kerätyllä tiedolla”

https://news.cision.com/fi/metsa-forest/r/metsa-group-hyodyntaa-tekoalya-puustotietojen-arvioimiseen,c3545638