Keskustelut Metsänhoito e-puun kesähakkuut,kantokäsittely Vastaa aiheeseen: e-puun kesähakkuut,kantokäsittely

Vastaa aiheeseen: e-puun kesähakkuut,kantokäsittely

Keskustelut Metsänhoito e-puun kesähakkuut,kantokäsittely Vastaa aiheeseen: e-puun kesähakkuut,kantokäsittely

A.Jalkanen A.Jalkanen

Sen verran aiheesta tiedetään että juurikäävän leviäminen kohti pohjoista jatkuu. Torjuntaa kannattaa siis jatkaa. Männiköissä eli männynjuurikäävän kohdalla puulajin vaihto ei ole torjuntakeinona mahdollinen, joten torjunta on siellä erityisen tärkeää. Myös ojitetuilla turvemailla torjunta kannattaa tehdä.

Tomperin kysymykseen tuleeko sutta ja sekundaa:

”Kantokäsittelyn pitkäaikaisvaikutukset ovat vielä puutteellisesti tunnettuja, mutta useimmat asiaa koskevat tutkimukset osoittavat kantokäsittelyn suurta merkitystä juurikäävän torjunnassa. Kantokäsittely lisää terveen tukkipuun saantoa, ja lisäksi sen on todettu myös parantavan metsikön kestävyyttä tuulituhoja vastaan.”

http://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/juurikaapatuhojen-tunnistaminen-ja-torjunta.pdf