Jukka Laine

Jukka Laine

Jukka Laine (s. 1947) on suontutki­muksen emeritusprofessori. Hänen tutkimustyönsä pääpaino on ollut suoekosysteemin ja soiden käytön ilmastovaikutusten selvittämisessä. Laine on valokuvannut kasvillisuutta ja kasviyhdyskuntia opetuskäyttöön jo 1970-luvulta lähtien, ja hän on myös julkaissut lukuisia kirjoja.