Metsäkoulu

Metsänomistajan ajantasainen käsikirja oman metsän hoitoon.

48,00 

Käytännönläheinen teos metsänomistajalle

Metsäkoulu on käsikirja oman metsän hoidosta. Jokaisen metsänomistajan perusteos etenee luvuittain metsänhoidon perusteista ja kasvupaikkaluokitteluista puulajeihin ja metsänhoidon menetelmiin. Eri työmuodot esitetään havainnollisesti. Käytännönläheisestä kirjasta löytyvät metsätyyppien opaskasvit, harvennusmallit sekä selkeät ohjeet raivaus- ja moottorisahan käyttöön. Kirjaa on helppo lukea luku luvulta tarpeen mukaan. Kirjan avulla syntyy hyvä kokonaiskäsitys myös seuraavista:

  • metsänuudistaminen
  • taimikonhoito
  • suometsien hoito
  • metsätuhot
  • jatkuva kasvatus
  • metsäsuunnitelma
  • puukauppa
  • organisaatiot ja palveluntarjoajat.

Metsätalouden kannattavuutta, omistajanvaihdosta ja verotusta käsittelevät luvut auttavat lukijaa tekemään oikeita käytännön ratkaisuja. Monikäyttö ja metsäluonnonhoito ovat tärkeitä myös talousmetsien hoidossa. Ilmastonmuutos, sen vaikutukset ja miten siihen pitäisi varautua askarruttavat monia. Kirjassa on näihin asioihin liittyvä viimeisin tieto. Asiahakemisto ja sanasto helpottavat kirjan käyttöä.

Kirjoittajat ovat alansa asiantuntijoita. Metsäkoulu käy niin perustietojen hankkimiseen kuin myös muistin virkistämiseen ja hakuteokseksi. Metsäkoulu on suunnattu erityisesti tiedonhaluisille metsänomistajille sekä metsäalan perusopintoihin.

Kaikki kirjat