Mainos

Biologisen ja kemiallisen kantokäsittelyn ero tehokkuudessa ja ympäristövaikutuksessa

Juurikäävän leviäminen estetään käsittelemällä kannot torjunta-aineella kasvukauden aikaisissa hakkuissa. Käytettävissä ovat biologinen Rotstop-valmiste sekä muutama kemiallinen ureavalmiste. Tiedätkö mitä eroa on eri valmisteilla?

Rotstop-kantokäsittelyaineen ilmastovaikutus on reilut 900 kertaa pienempi kuin ureapohjaisten kantokäsittelyaineiden.

Suomessa kehitetty biologinen kantokäsittelyaine Rotstop sisältää myrkyttömän, luontaisesti metsissämme esiintyvän, harmaaorvakkasienen itiöitä. Kemialliset valmisteet perustuvat 32 – 33 % :sesti urealiuokseen.

Harmaaorvakka vie elintilan juurikäävältä

Biologisen ja kemiallisten valmisteiden vaikutustavat kannossa eroavat toisistaan. Rotstop-valmisteessa harmaaorvakkasieni valtaa kannon pinnan ja estää tehokkaasti juurikäävän kasvun kantoon. Se nimittäin kasvaa kannon sisään ja estää juurikäävän leviämisen kannon sisällä ja juuristossa.

Rotstopin vaikutustapa on luonnonmukainen: kahden lajin luonnollinen kilpailu elintilasta eli torjunta tapahtuu luonnon omia mekanismejä käyttäen. Biologinen menetelmä on torjunnassa tehokkaampi ja siksi suositeltava vaihtoehto kemialliseen menetelmään verrattuna.

Pelkkä itiötartunnan estäminen ei riitä.

Kemiallisen urean vaikutus rajoittuu kannon pintaosaan, jonka pH-arvo nousee niin korkeaksi, että juurikääpä ei kasva siinä. Urea estää ainoastaan itiötartunnan, mutta valitettavasti suuri osa Etelä-Suomen kuusikoista ovat jo juurikäävään saastuttamia, ja siksi tauti leviää näistä lahon vaivaamista metsistä terveisiin metsiin juuristoyhteyksien välityksellä kemiallisesta käsittelystä huolimatta.

Ei kantokäsittelyä / Kemiallinen käsittely / Biologinen käsittely

Biologinen on luonnon ystävä

Myös valmisteiden vaikutuksessa ympäristöön on eroja . VTT:n kantokäsittelyaineiden hiilijalanjälkiselvityksessä kävi ilmi, että biologisen Rotstopin ilmastovaikutus on reilut 900 kertaa pienempi kuin ureapohjaisten kantokäsittelyaineiden. Rotstop toimii kuten luonnon omat lahottajasienet, joten sen hiilidioksidivaikutus on metsässä minimaalinen. Se on puhdas luonnontuote, joka voidaan toimittaa asiakkaalle ympäristöystävällisesti postipaketissa. 1 kg Rotstopia vastaa 1 000 kg ureaa. Kemiallisten ureavalmisteiden suuri hiilikuorma syntyy niiden valmistuksesta, kuljetuksesta ja myös käytöstä, sillä urea hajoaa kannolla hiilidioksidiksi ja ammoniakiksi.

Vaikka Rotstop-kantokäsittelyainetta joutuisikin käsiteltävän kannon viereen, ei ympäröivälle luonnolle tai kasvillisuudelle aiheudu vahinkoa eikä siitä jää torjunta-ainejäämiä marjoihin tai sieniin. Tuote on myrkytön ja täysin vaaraton ihmisille ja eläimille.

Biologinen valmiste on myrkytön ja vaaraton, mutta tehokas.

Tutkimukset osoittavat, että urealiuos vahingoittaa valtaosaa kannon läheisyydessä kasvavista kasveista. Metsänomistajien keskuudessa kiinnostusta herättänyt metsien luomusertifiointi kieltääkin urean käytön juurikäävän torjunnassa. Jos kiellettyjä käsittelyjä kuitenkin halutaan tehdä, metsä menettää sertifikaatin kolmeksi vuodeksi.

 

Urean typellä on rehevöittävä vaikutus vesistöihin, ja sen vuoksi urealle onkin asetettu käyttökielto vähintään 10 metriä vesistöstä. Ureaa ei myöskään suositella käytettäväksi PEFC-metsäsertifiointikriteerin 17 mukaisilla pienvesien suojakaistoilla. Biologisella Rotstopilla ei sen sijaan ole minkäänlaista vaikutusta vesistöihin, ja sitä käytetäänkin juuri siksi yleisesti järvi- ja merialueiden saarihakkuissa.

Rotstopiin voit tutustua tarkemmin sivuillamme www.rotstop.fi.

Gunnar Salingre

Asiantuntija / Juurikäävän torjunta

Mainos

Kommentit

Ei vielä kommentteja.