Mainos

Metsänomistajalle tuntuvaa tuottoa pakurinviljelyllä

KÄÄPÄ Forestin laaja pakurinviljelyverkosto kattaa koko Suomen - viljely tuottaa verkostoon liittyneille metsänomistajille huomattavaa tuottoa ja huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin vaneritukin kasvatus.

KÄÄPÄ Biotech on sieniä ja niiden erilaisia sovelluksia tutkiva suomalainen bioteknologiayhtiö. Yhtiöllä on useita eri liiketoiminta-alueita, joista KÄÄPÄ Forest on metsäliiketoimintaan keskittynyt metsäpalveluyritys. Sen toiminnan lähtökohdat pohjautuvat suomalaisen luonnon puhtauteen ja globaalien markkinoiden merkittävään luonnontuotteiden kysyntään. Pakurikääpä on kysytty luonnontuote, jonka viljely soveltuu erityisen hyvin suomalaisiin metsiin.

KÄÄPÄ-viljelyverkosto kattaa koko Suomen.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on kehitetty menetelmä, jolla pakurikääpää voidaan tuottaa viljelemällä. Menetelmään pohjautuvia KÄÄPÄ-viljelmiä on Suomessa jo yli 100 hehtaarin alalla, ja tämä ala muodostaa maailman suurimman pakurin viljelyverkoston.

KÄÄPÄ-viljelmillä viljely toteutetaan kumppanuusviljelymallilla. Malli perustuu KÄÄPÄn metsänomistajalle tarjoamaan pakurisadon ostotakuuseen. Kumppanuusviljelyssä KÄÄPÄ istuttaa pakurin, kerää sadon, jatkojalostaa sen ja myy sen erilaisina tuotteina maailmalle. KÄÄPÄ Biotechillä on muun muassa jakelusopimus Yhdysvaltoihin KÄÄPÄ-viljelyverkoston kasvattamalle luomupakurille.

Viljelyverkoston etu on sen koossa – KÄÄPÄ on merkittävän kokoinen toimija, joka pystyy tekemään maailmanmarkkinoilla hyviä kauppoja. Pakurikäävän kysyntä on vakaata ja myynnin volyymin takia pystytään neuvottelemaan raaka-aineelle hyvä hinta. Yksittäisen viljelijän on kuitenkin hankala löytää itsenäisesti sadolleen ostajaa, mutta viljelyverkoston avulla metsänomistaja pääsee osaksi isompaa ja varmempaa toimitusketjua.

Keskimäärin hehtaarilta voidaan odottaa 600 kg:n satoa.

Ensimmäinen sato on korjattavissa 8-10 vuoden kasvatuksen jälkeen. Keskimäärin hehtaarilta voidaan odottaa 600 kg:n satoa. Ensimmäisen sadonkorjuun jälkeen pakuri jatkaa kasvuaan, kun sadonkorjuu tehdään huolellisesti.

Kumppanuusviljelymallissa KÄÄPÄn tiimi istuttaa pakurin ja tarjoaa kasvavalle pakurisadolle ostotakuun.

“Pakurikilon tuottaja markkinahinta on nyt 30 euroa, joten maltillisestikin arvioiden metsänomistajan saama tuotto kulujen jälkeen on noin 12 000 euroa hehtaarilta. Kyseessä on sama tulo kuin tukkikoivikosta, mutta vain huomattavasti lyhyemmässä ajassa. Toisaalta asia on vielä uusi joten epävarmuuttakin on. Koska alueelta voidaan korjata useampi pakurisato ja lopuksi vielä ymppäämättä jääneet koivutukit, tulos paranee entisestään,” kertoo KÄÄPÄ Forestin metsäpalvelujohtaja Henri Lokki.

Karkkilalainen metsänomistaja Atso Andersen on liittänyt metsänsä mukaan KÄÄPÄ-viljelyverkostoon. “Selkeä tavoite on päästä maailmanmarkkinoille. Suomella olisi metsien hyödyntämisessä muitakin mahdollisuuksia kuin perinteinen metsätalous. Käyttämättömiä mahdollisuuksia on ennen kaikkea puhtaiden ja luonnonmukaisten tuotteiden viennissä,” Andersen toteaa.

KÄÄPÄ-viljelyverkosto on jo koko Suomen laajuinen, ja Metsäkeskuksen yrityspalveluiden asiantuntija Marko Ämmälän mukaan pakurin viljely kiinnostaa yhä useampaa metsänomistajaa. “Erityisesti isot metsänomistajat ovat heränneet. Pakurin viljely ei sulje pois perinteistä metsätaloutta, vaan tarjoaa siihen todella mielenkiintoisen lisän ja metsänomistajalle mahdollisuuden saada tuloja myös puuntuotannollisesti vähäarvoisesta metsästä,“ Ämmälä sanoo.

KÄÄPÄ valmistaa pakurikäävästä erilaisia tuotteita, joilla on merkittävää kysyntää kansainvälisillä markkinoilla. Suomessa KÄÄPÄn tuotteita on saatavilla esimerkiksi Ruohonjuuresta.

Pakurin viljely on potentiaalisesti hyvin tuottavaa, viljely edistää metsäekosysteemin monimuotoisuutta sekä metsien hiilivaroja, ja syntyvästä raaka-aineesta valmistetaan terveyttä edistäviä tuotteita. Sijoittamalla osan metsästään KÄÄPÄ-viljelmään, metsänomistaja voi samanaikaisesti saada merkittävää tuottoa ja osallistua vastuulliseen, kestävää kehitystä edistävään toimintaan.

Ota KÄÄPÄn yhteyttä – saat ilmaisen tuottoarvion metsällesi

 

Mainos

Kommentit

Ei vielä kommentteja.