Mainos

Mitä taimikonhoito tuottaa

Ajallaan tehty taimikonhoito näkyy metsänomistajan kukkarossa, sillä puunmyyntitulot voivat kasvaa hyvin hoidetun taimikon ansiosta jopa 50 prosenttia. Kaksivaiheinen taimikonhoito on tehtävissä omatoimisesti, mutta työn teettäminen ammattilaisellakaan ei ole kustannuksiltaan suuri Kemera-tuen ja verovähennysten ansiosta. Ajallaan tehty taimikonhoito on aina taloudellisin ja tuottoisin, sillä sen lykkääminen voi aiheuttaa satojen eurojen lisäkustannukset per hehtaari.

Taimikonhoito on yksi tärkeimmistä metsänhoidon vaiheista

Oikea-aikaisella taimikonhoidolla turvataan metsän paras mahdollinen kasvu ja puuston laatu. Taimikonhoidot ovatkin metsänviljelyn ja kannattavan metsätalouden kannalta merkittävässä roolissa.

Mitä tapahtuu, jos taimikkoa ei hoida?

– Rehevillä mailla hoitamatta jäänyt viljelytaimikko voi tuhoutua lähes kokonaan ja lopputuloksena myytäväksi tulee vain vähäarvoista lehtikuitupuuta tai energiapuuta, UPM Metsän metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt kertoo.

Suurimmalle osalle taimikoista tehdään kaksi taimikonhoitoa: varhaisperkaus ja taimikonperkaus. Kun puusto on pituudeltaan 0,5—1 metrin mittaista, on suositeltavaa tehdä varhaisperkaus. Varhaisperkauksella turvataan taimien paras mahdollinen alkutaival poistamalla taimien kasvua haittaava lehtipuusto. Varhaisperkaus voidaan tehdä joko raivaussahalla tai koneellisesti kitkemällä. Myöhemmin tehtävä taimikonperkaus, jota myös taimikonharvennukseksi kutsutaan, suositellaan tehtäväksi, kun puusto on 3–7 metrin mittaista. Taimikonperkauksessa taimikko harvennetaan sopivaan kasvatustiheyteen ja valitaan laadukkaimmat puut kasvamaan. Työ tehdään yleensä metsurityönä.

Taimikonhoitoon panostamalla varmistat tulevaisuuden arvopuille niiden vaatiman tilan kasvaa ja kehittyä.

Hyvin hoidettu metsä tuottaa enemmän ja nopeammin

Taimikonhoidot voi tehdä itse, kunhan tekee ne ajoissa. Jos työt viivästyvät, työmäärä ja kasvutappiot kasvavat hakkuutulojen pienentyessä. Yhden vuoden viivästyminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia jopa 100—200 euroa hehtaarille. Taimikon perkaukseen voi hakea kestävän metsätalouden rahoitustukea eli Kemera-tukea. Tuen suuruus on 230 € / ha riippumatta siitä, tekeekö työn itse vai teettääkö puustoammattilaisella. Tuki on veronalaista tuloa.

Oikea-aikainen taimikonhoito nopeuttaa kasvatettavien puiden kasvua, pienentää metsänhoidon kustannuksia sekä aikaistaa ja lisää hakkuutuloja. Taimikonhoitotyöt lisäävät tukki- ja kuitupuun määrää keskimäärin kolmanneksella. Koska lisäys on suurimmaksi osaksi tukkipuuta, puunmyyntitulot kasvavat jopa 50 prosenttia.

– Keskimääräisessä puukaupassa vaikutus voi olla tuhansia euroa, Schildt havainnollistaa.

UPM hakee Kemera-tuen toteuttamilleen kohteille asiakkaan puolesta. Metsäasiakasvastaavat tarjoavat myös apua ja neuvoja taimikonhoidon parhaaseen ajankohtaan sekä erilaisiin menetelmiin ja toteutustapoihin.

Katso lisää esimerkkilaskelmia ja pyydä tarjous taimikonhoidosta!

www.upmmetsa.fi/hoidametsaasi

TARTU KAMPANJAETUUN! SAAT 100€ METSÄNHOITOON KUN TEET PUUKAUPAT NYT!
Edun saat 30.6.2019 mennessä tehtyihin, uusin puukauppoihin yli 400 m³ kesäleimikoista. Yksi etuseteli per asiakas.

Facebook
Instagram
Twitter
Youtube

Mainos

Kommentit

Ei vielä kommentteja.