Mainos

Olet yrityksesi keskeisin menestystekijä

Metsämiesten Säätiö jakaa vuosittain oman sijoitustoimintansa tuottoa metsäalalle kolmella tavalla: apurahoin, työyhteisön hyvien tyyppien stipendeinä ja metsäalan opinnoista valmistuvien nuorten stipendeinä.

Apurahoja jaetaan 1,6 milj. euroa ja niiden saajat on juuri julkistettu. Rahoituksen fokus on Säätiön julkisen strategian mukaisesti metsäalan henkilöstössä, metsäosaajissa, sillä ihminen on metsäalan sekä sen yritysten ja yhteisöjen keskeisin menestystekijä.

Säätiö haluaa painottaa rahoituspäätöksessään kahta asiaa: Ensinnäkin ihminen ja ihmiset yhdessä ratkaisevat sen, miten uudistumme ja menestymme muuttuvassa maailmassa ja kansainvälisessä kilpailussa. Toiseksi alan toimijoiden on itse vastattava nykyistä enemmän toimialan aineettomasta infrastruktuurista ja toimintaympäristöstä – erityisesti alan arvostuksesta, vetovoimasta ja nuorisoviestinnästä. Sitä työtä ei tule ulkoistaa edes rahoituksen osalta.

Suurimman rahoituksen 200 000 euroa sai Säätiön synnyttämä ja rahoittama Metsäalan Johtamisakatemia, josta vastaa Metsäteho Oy:ssä MMT, VTM Heikki Pajuoja. Rahoitus käsittää 3 kpl Metsäalan Johtamisakatemian I-kurssia, uuden ihmisten erilaisuuteen pureutuvan II-kurssin, erillisen ”Johtaminen painetilanteissa” -lisäkurssin sekä kaksi vaikuttajabrunssitilaisuutta.

Säätiö laittaa rahoituksellaan liikkeelle myös useita tutkimushankkeita. KTT Satu Pätäri Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta sai nyt 80 000 euroa kaksivuotiseen tutkimukseen alan tulevaisuudesta ja uudistumispotentiaalista yritystoiminnan, kansantalouden ja metsäsektorilla toimivien osaajien hyvinvoinnin näkökulmasta. YTT Pekka Leskinen Euroopan metsäinstituutista sai nyt 68 000 euroa nelivuotiseen tutkimushankkeeseen, joka käsittelee metsäalan rakenteellisia muutoksia sekä markkina- ja työllisyysnäkymiä vuoteen 2040. Myös suomalaista metsäsuhdetta ja sen muutoksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia selvitetään kahdessa eri tutkimushankkeessa, jotka sisältävät myös väitöskirjatöitä.

Osaamisen painopistealueella suurimman rahoituksen 65 000 euroa sai Tulevaisuuden taidot – oivaltavan oppimisen koulutus metsäalan opettajille, jonka pääkouluttajana on kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta. Hanketta johtaa MMT, VTM Heikki Pajuoja Metsäteho Oy:stä. Lisäksi Säätiö rahoittaa Metsäkoulutus ry:n kautta 131 000 eurolla muita metsäalan koulutuksen ja sen markkinoinnin eri kehittämishankkeita.

Verkostojen kasvattamiseksi Säätiö rahoittaa 71 000 eurolla metsäalan opiskelijoiden kansainvälisiä opintoja, ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja ja harjoitteluja. Lisäksi Säätiö tukee suomalaisten tutkijoiden IUFRO-toimintaa 25 000 eurolla.

Metsäkulttuurissa suurimman rahoituksen sai Suomen Metsämuseo Lusto, jonka eri hankkeiden kokonaisrahoitus on 115 000 euroa. Lusto on Säätiön strateginen rahoituskohde, jonka kautta haetaan vaikuttavuutta metsäkulttuurin rahoitukseen erityispainotuksena suomalainen metsäsuhde.

Kaikki vähintään 1 500 euron apurahan saajat löytyvät täältä.

 

 

Apuraha-anomuksia kertyi kaikkiaan 246 kpl ja niiden yhteissumma oli 4,1 miljoonaa euroa. Hakemuksista 55 % sai rahoitusta ja myönnetty rahoitus kattoi 39 % koko haun yhteissummasta.

Valitettavasti Säätiö ei saanut hakemuksia seuraavista ilmoitetuista erityispainotuksista:

Alan koulutukseen hakeutuvien nuorten mielikuvat, arvot ja motivaattorit ja niiden vastaavuus työelämän tuleviin tarpeisiin.

Tutkimuskysymyksiä ovat:

  1. hakeutuvatko alalle sen haasteista motivoituvat nuoret
  2. pitääkö alan ja koulutuksen tarjoajien nuorisoviestintää ja sen sisältöä kehittää
  3. pitääkö koulutuksen sisällöissä huomioida jotain uutta

Markkinoinnin ja vetovoiman lisäämisen panokset metsäalalla ja muilla aloilla.

Tutkimuskysymyksiä ovat:

  1. paljonko metsäalan toimijat investoivat kokonaisuutena maineeseensa
  2. eroaako metsäalan panos muista toimialoista
  3. millaista markkinointia tulisi lisätä ja mitä voitaisiin vähentää

Apurahat ovat seuraavan kerran haettavissa 1.12.2019 – 31.1.2020 välisenä aikana Säätiön kotisivuilta löytyvän apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä Kasöörin kautta.

Lisätietoja www.mmsaatio.fi

 

Mainos

Kommentit

Ei vielä kommentteja.