Lukijoiden kuvat -palstan säännöt

  • Kuvan tulee olla jpg-formaatissa. Maksimikoko on 2 Mt.
  • Kuvan lähettäjä vakuuttaa, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä kuvaan ja oikeus luovuttaa materiaali Metsälehdelle. Lähettäjä luovuttaa Metsälehdelle kuvan vapaan ja ajallisesti rajoittamattoman käyttöoikeuden. Tekijänoikeudet kuvaan jäävät sen lähettäjälle.
  • Lähettäjällä tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Metsälehti voi hyödyntää ja käsitellä kuvaa parhaaksi katsomallaan tavalla.
  • Lukijoiden kuvat –palstalla kuvista ei makseta palkkiota. Kuvia voidaan käyttää myös Metsälehden ja Metsäuutisten yhteydessä. Tällöin Metsälehdessä julkaistuista kuvista maksetaan 50 euron ja verkon Metsäuutisissa julkaistuista kuvista 15 euron palkkio.
  • Metsälehden toimitus pidättää oikeuden päättää kuvan julkaisemisesta. Hyväksytyt kuvat julkaistaan mahdollisimman nopeasti.