Kommentit (13)

 1. Metsäkupsa

  Kyllä kuusi lisääntyneen kasvutilan rehevällä maalla hyödyntää.

 2. Kuusihan reagoi harvennuksiin voimakkaasti, jos on kasvu ikäinen

 3. Ammattiraivooja ei ole ilmeisesti koskaan tutustunut sahatavaran lajitteluohjeisiin. Käytönnössä vientisahatavaran lajittelussa lustonpaksuudella ei ole merkitystä. Oksat ovat pääsääntöisesti sahatavarakappaleen laatua alentava tekijä.

 4. Onhan se tietysti aukkouskovaiselle kauhistus todeta, että jk toimii.

 5. Toki tasainen lustonleveys on yksi laatukriteeri ja tämmöisistä puista aikanaan sahattava lankku saattaa sahureiden mukaan haljeta tuosta lustonleveyden rajapinnasta. Toisaalta iso osa nyt avohakattavista kuusikoista on kasvanut alussa hitaasti silloin 70 vuotta takaperin metsänhoitomenetelmien ollessa toiset ja kasvu on kiihtynyt myöhemmin, eikä suurta ongelmaa tunnu olevan sahatavaralle tästä. Männyllä hidas alkukehitys on suora merkki tyvitykin hyvästä laadusta, kun lyijykynän vahvuiset oksat ovat karsiutuneet jo riukuvaiheessa. Ja se nyt lienee melko selvää, että sahureiden näkökulmasta havupuuviljelymetsiköiden puun lisääntyminen puunhankinnassa heikentää puun laatua. Pahoin pelkään, että mitta- ja laatuvaatimukset kiristyvät tulevaisuudessa niin, että nopeasti kasvaneelle ja oksaiselle puulle ei löydy ostajaa.

  Lähettäessäni tämän kuvan keskeinen ajatus oli kuitenkin se, miten sopivissa olosuhteissa kuusi ottaa vapautuneen kasvutilan tehokkaasti haltuun. Erirakenteista metsänkasvatusta vieroksuvat tehometsänhoitajat myös ovat usein sitä mieltä, että hitaasti taimivaiheessa kasvaneista kuusista ei ole kasvatettaviksi. Siinä hypoteettisessa tilanteessa, että kasvu nopeutuisi, ovat puut kuitenkin lahoja. Ainoat lahot hakatut kuuset tällä palstalla olivat ajourien varressa viime savotassa särjettyjä puita.

 6. Tästä on aivan turha edes tehdä mitään metsänhoidollista erimielisyyttä siitä yksinkertaisesta syystä, että puuston liian tiheänä pitämisessä ei ole mitään järkeä niin laadullisesti, metsänhoidollisesti eikä taloudellisesti. Jos joku muuta väittää, ei kasvata puita elannokseen vaan aikansa kuluksi.

 7. Olisi mielenkiintoista nähdä tuon kannon päällä ollut puu ja sen oksat…
  Tässä poistelin yhden kuvion viereisessä taimikossa nopeasti tilaa ja valoa saaneita yksilöitä. Tällä kertaa olivat olleet riittävän vahvoja kestämään valon määrän muutoksen ja lähteneet rajuun kasvuun. Poistamisen syy oli oksat, alimmista oksista lähtien oli koko runko kasvattanut armottomat mutterioksat, jotka olivat jopa 3 senttisiä ja oksakiehkurassa niitä oli pahimmillaan 7-8 kpl…oksat olivat myös leveät, rungot olivat kuin amerikkalaisia joulukuusia. Nyt yhden tälläisen rungon jättämän aukon reunoilla kasvaa 3-4 laadukkaampaa yksilöä ja kaadetut ovat pinossa odottamassa selluksi muuttumista.

 8. Kannon päällä olleen puun tekninen laatu oli ihan asiallinen. Tiheyttä on nimittäin ollut riittävästi, viime harvennuksen jälkeen arviolta 700 ylemmän jakson koivua ja tuhatkunta alikasvosnärettä. Nyt jäi ehkä 300 koivua turpoamaan vanerin mittoihin. Koivuissa ei myöskään ollut ihmeemmin lahoa ainakaan vielä, poiketen nimimerkki Suorittavan portaan havainnoista.

  Tuo kuvan puun viime aikainen kasvuvauhtihan on sitä luokkaa, mitä se puhtaassa, hoidetussa kuusikossa olisi. Kumma kyllä viljelymiehet eivät juuri noteeraa kovan kasvun aiheuttamia mahdollisia laatuongelmia ihastellessaan istutuskuusikoiden kasvua. Toki siihen ei ole aihetta nykyisillä kuusitukin laatuvaatimuksilla.

 9. Puun laatuun vaikuttava oksien kasvu tai kasvamattomuus
  on paljolti kiinni taimikkovaiheen kasvuoloista.
  Myöhemmin siihen vaikuttaminen ilman pystykarsintaa on melko olematonta.

 10. Ammatti Raivooja

  Pointti oli sanoa, että jk metsässä tiheän ja nopeasti kasvaneen lustonleveys voi aiheuttaa ongelmia. Kommentti ei liity kuvaan, joten kommentoin väärään paikkaan. Kuvan luulin auttavan ymmärtämään mitä tarkoitan.

 11. Ammattiraivoojalla selityksiä piisaa omaan tietämättömyyteensä, piti oikein poistaa kommentti.

 12. Ammatti Raivooja

  Minä en osaa selittää niin hyvin, että jokainen ymmärtäisi mitä tarkoitan.

 13. Mustikkaturvekankaalla näin mukavasti voi käydä ja jopa usein. Suometsissä luontainen uudistuminen kannattaa hyödyntää jos sille on edellytykset. Mitähän näitä mustikkaturvekankaita olisi Suomen metsäpinta-alasta, pari prosenttia?