Metsäpalo

Heinäkuussa 2018 syttyi salaman iskusta (pääkuva). Joku teki kaukaa ilmoituksen. Palokunnan oli vaikea löytää. Löysivät ja vetivät letkut n 450 m. Sammuttivat n klo 19:sta seuraavan päivän klo 10:een.
Ei ollut alikasvuskuusia. Palo levisi pintapalona vain n 0,3 ha.
Puut kuolivat kesällä 2020. Kaikkiaan tuhoutui vain 46 m3, joka hakattiin energiakäyttöön. Alue jätettiin taimettumaan luontaisesti.

Kommentit (3)

  1. Luonnonmetsistä sanotaan että niiden karuissa männiköissä ei ole alikasvoskuusia, koska ne ovat kuolleet pois säännöllisesti toistuvissa metsäpaloissa.

  2. Törmäsin kesällä vastaavaan näkyyn runsas vuosikymmen sitten harventamassani männikössä.(ei oma)
    Palo ajoittui kahden kuvion ohi suuntautuneen pyörälenkin väliin keskikesällä. Kuvion varvisto oli palanut kauttaaltaan ,mutta muun aluskasvoksen puuttuminen esti palon karkaamisen latvapaloksi. Jos se olisi toteutunut ,olisi mennyt hehtaaritolkulla ,kenties kymmeniä, hyvää tukkiimännikköä pilalle. Nyt kärähti vain puoli hehtaaria . Tästä kiitos tien läheisyydelle ja ripeälle toiminnalle ja sille ,että ylimääräistä aluskasvosta ei oltu annettu kehittyä .

  3. Karukkokankailla ei ainakaan kasva muuta kuin mäntyjä vaikka ei olisi metsäpaloa ollut 30:een miesmuistiin. (kuulemma miesmuisti on 3 v.) Ei riitä kosteus kuuselle kesän kuivilla. Kuivilla (-ja kuivahkoilla kankaillakin lopulta) kuuset pääosin kasvaa kituttaa joten parempi on kasvattaa mäntyjä.

Luonto Luonto