Myrskyn jälkeistä ”taidetta”

Kommentit (5)

 1. A.Jalkanen

  Melko iso muokkausjälki on myös luonnon itsensä tekemä.

 2. Gla

  Onneksi luonto ei kuitenkaan yleensä tee 1600 laikkua/ha kuten kaivinkone.

 3. suorittava porras

  Hyvällä alulla näytti olevan säästömetsän(=suojelu) luonnonmukainen avohakkuu. Kuvion pohjoisreunan kuuset kokivat kovia. Enemmän harmia aiheuttaa omistajalleen vuosi sitten päätehakkuuasentoon harvennetun männikön tuulituhuhot. Tien reunasta käsin näkyi kymmeniä kaatuneita mäntyjä. Varastopaikan sivu oli levinnyt reippaasti kauemmas.

 4. Liian harvaksi ja liian raju kertahervennus. Siinähän sitä syytä piisaa.

 5. Nykyään kannattaa harvennukset tehdä varovasti ja ajoissa ennen kuin liian harvoiksi ja liian myöhään. Kauppasopimuksiin maininta min PPA:sta tai runkoluvusta. Lumettomat talvet yhdistettynä myrskytuuliin kaataa muuten entistä enemmän metsää, varsinkin kuusikoita.
  Jo uudistettaessa/taimikonhoidosta lähtien on otettava huomioon kasvupaikan tuhoalttius. Harvahko taimikko mutta useaan kertaan harventaen olisi paras ratkaisu jos muuten mahdollista.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat