Yhteis­metsä­osuus

Myydään kiinteistön 740-552-18-5 Laurila (890/50526, 14.2.2024) kaikki yhteismetsäosuudet, 890 kpl.
Itä-Suomen yhteismetsä on UPM:n hallinnoima yhteismetsä, joka toimii itäisen Suomen alueella. UPM Yhteismetsä on vaivattominta mahdollista metsänomistamista. Ammattilaiset huolehtivat osakkaiden puolesta hallinnosta, metsänhoidosta, hakkuista, puukaupasta, veroasioista ja vakuutuksista. Hakkuut ja metsänhoito suunnitellaan ja ajoitetaan siten, että osakkaat saavat parasta mahdollista tuottoa ja puustopääoma pysyy tuottavana.
FSC®-sertifiointi takaa, että UPM Yhteismetsiä hoidetaan vastuullisesti. Yhteismetsä jakaa osakkaille tuloa joka vuosi tuloa osuuksien mukaan ja hoitaa verojen maksamisen. Osakkaille ylijäämä on verotonta tuloa. Sijoitustuotto on ollut yhteismetsässä keskimäärin 4-5 prosenttia, joten sijoitus yhteismetsään on tuottava ja vakaa sijoitusvaihtoehto.

Lisätiedot ja asiakirjapyynnöt: Veijo Laukkanen, puh. 050 464 6500 tai sähköpostitse veijo.laukkanen@metsat.fi.

Laurila-kiinteistölle kuuluu yhteismetsäosuuksien lisäksi 4,146 ha:n maapinta-ala rakennuksineen, joka ei ole kaupan kohteena.

Ostaja vastaa varainsiirtoverosta ja lainhuudatusmaksusta. Kaupanvahvistajan palkkiosta vastaavat ostaja ja myyjä puoliksi.