Tilaajarekisteriseloste

25.9.2023

Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Tapio Palvelut Oy
Maistraatinportti 4 A
00240 HELSINKI

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Asiakaspalveluvastaava Annika Andersson
puh. 09 315 49805
sähköposti: annika.andersson@metsalehti.fi

3. Rekisterin nimi

Metsälehden ja Metsäkustannuksen tilaajarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen kehittäminen ja hoitaminen (puhelimitse, tekstiviestein ja sähköpostilla)
 • tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
 • palvelujen ja tuotteiden toimittaminen asiakkaalle
 • kirjautuminen Metsälehden sisältöpalveluihin
 • mainonta ja markkinointi (vain asiakkaan suostumuksella)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja:

 • nimi
 • osoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • sukupuoli
 • syntymävuosi
 • tuotteiden ja palvelujen tilaustiedot
 • laskutukseen liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tiedot kerätään asiakkaalta itseltään, kun asiakas

 • on yhteydessä asiakaspalveluun
 • tilaa tuotteen tai palvelun asiakaspalvelun, tilauslomakkeen tai verkkokaupan kautta
 • käyttää rekisteröityneen käyttäjän palveluja verkkosivustolla ja verkkokaupassa

Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan päivittää väestötietojärjestelmästä, Suomen Metsäkeskuksen ylläpitämästä metsänomistajarekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämästä Robinson-kieltorekisteristä tai muista vastaavista ulkoisista tietolähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tilaajarekisterin tietoja käsitellään ainoastaan Metsälehden tai Metsälehden lukuun toimivien markkinointitoimenpiteisiin osallistuvien yhteistyökumppaneiden toimesta. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten ehkäisemisessä ja selvittämisessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Lähetä meille allekirjoitettu tarkastuspyyntö seuraavaan osoitteeseen:

Tapio Palvelut Oy
Asiakasrekisteri
Maistraatinportti 4 A
00240 HELSINKI

Voit myös käydä toimistollamme pyytämässä tai korjaamassa tietosi yllä mainitussa osoitteessa, tai olla yhteydessä asiakaspalveluumme arkisin klo 9-15, p. 09-315 49 840.