Asiakkuuspäällikkö pohjoiselle palvelualueelle

Haemme Metsäkeskukseen
Asiakkuuspäällikköä pohjoiselle palvelualueelle Kajaaniin, Ouluun tai Rovaniemelle

Tehtävät
•vastaa metsänomistajapalvelujen vuotuisten tulostavoitteiden saavuttamisesta ja näiden palvelujen toimeenpanosta aluejohtajalle
• toimii palvelualueen asiakkuusasiantuntijan ja metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvojien esimiehenä
•suunnittelee ja koordinoi Metsäkeskuksen asiakastyötä sekä metsänomistajapalvelujen kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä yhdessä aluejohtajan ja muiden palvelualueen päälliköiden kanssa
•koordinoi ja vastaa palvelualueella toteutettavista kampanjoista
•kehittää metsänomistaja asiakaspalvelujen toimeenpanoa saadun asiakaspalautteen perusteella
•osallistuu asiakkuustyön valtakunnalliseen kehittämistyöhön
• toimii pohjoisen palvelualueen yhteistyöryhmän jäsenenä

Odotamme hakijalta
•soveltuvaa korkeakoulututkintoa
•itsenäistä, päättäväistä ja tavoitteellista työskentelyotetta
•aloitteellisuutta asiakastoiminnan kehittämisessä
•hyviä esimiestaitoja sekä yhteistyö- ja paineensietokykyä
•kielitaitolain vaatimaa, ja riittävää työtehtävien edellyttämää kielitaitoa

Lisäksi arvostamme
• kykyä verkostoitua toimijoihin ja sidosryhmiin
• kehittämishenkisyyttä ja organisoimiskykyä
• hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävän palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen työehtosopimuksen palkkaryhmän 11 mukaan.

Tehtävä tulee ottaa vastaan 17.6.2019 tai sopimuksen mukaan ja sen sijoituspaikkana tulevat kyseeseen joko Kajaani, Oulu tai Rovaniemi.

Jätä sähköinen hakemuksesi viimeistään 9.5.2019 osoitteessa https://www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat.

Lisätietoja tehtävästä antaa aluejohtaja Arto Sorri puh. 029 432 4500.

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Lisätietoja antaa

Lisätietoja tehtävästä antaa aluejohtaja Arto Sorri
029 432 4500